Щодо надання інформації

Катерина Куркан

Доброго дня!
Змушена звернутися до КМУ у зв‘язку з повним та навмисним невиконанням державними службовцями МОЗу закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме Ярошовецем Я.О. та Лісовським В.Б. Прошу вжити заходів та вплинути на цих панів і змусити їх виконувати норми закону або залишити свої посади адже державні службовці отримують заробітну плату за рахунок податків які сплачуємо ми, горомадяни України і не мають права нівелювати наші права.
Отож, У статті 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вказано, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно статті 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.
У пункті 3 статті 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» вказано, що інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше. Хочу зауважити, що відповідаючи на мій запит від 04.04.19 паном Лісовським В.Б. надавалися копії візових примірників затверджених фінансових планів державних підприємств на 2019 рік (лист МОЗ від 06.05.19 №10.4-15/17/523/ЗПІ-19/11776) і ці по вашому внутрішньоорганізаційні документи вже опубліковані на сайті доступ до правди.
Також, згідно методичних рекомендацій управління юстиції у м. Києві, що були видані у 2014 році внутрішньоорганізаційними є акти, які приймаються з метою організації та впорядкування роботи суб’єктів владних повноважень, тобто це акти, які стосуються кадрових питань, питань у сфері трудових відносин розпорядника, а також інші акти у тому разі, якщо вони обмежуються внутрішньою організацією роботи розпорядника та відповідних посадових осіб.
Прикладом внутрішньоорганізаційних актів є акти про:
 прийняття на роботу;
 звільнення з роботи;
 переведення на іншу роботу;
 направлення у відрядження;
 направлення на навчання;
 встановлення надбавок, премій;
 надання відпустки та відкликання з неї;
 зарахування до кадрового резерву;
 виплату допомоги на оздоровлення, допомоги на вирішення соціально-побутових питань;
 планування і координацію роботи;
 контроль і перевірку виконання доручень та планів роботи;
 заохочення працівників;
 атестування працівників;
 притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності тощо.
Тобто фінансові плани державних підприємств аж ніяк не відносяться до внутрішньоорганізаційних актів.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
копії усіх затверджених фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ за 2014 рік

копії усіх затверджених фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ за 2015 рік

копії усіх затверджених фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ за 2016 рік

копії усіх затверджених фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ за 2017 рік

копії усіх затверджених фінансових планів державних підприємств, що належать до сфери управління МОЗ за 2018 рік

З повагою,

Катерина Куркан

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

показати цитоване