Щодо надання грошової допомоги працівникам ТУ

Ярослава Геннадіївна Нида

Запит
Публічної інформації

Відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Разом з тим, частиною 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Інформація про заробітну плату та інші виплати працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування є інформацією про фізичну особу. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України така інформація не є конфіденційною, оскільки стосується здійснення посадових чи службових обов’язків особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Це підтверджується також положеннями декількох законів. Закон України «Про доступ до публічної інформації» забороняє обмежувати доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами. Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету. Згідно до статті 6 Закону, не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону.
Закон України «Про запобігання корупції» також забороняє відносити до інформації з обмеженим доступом відомості про розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету.
Закон України «Про оплату праці» дозволяє надавати відомості про оплату праці іншим особа, коли це передбачено законодавством.
Наведене узгоджується із Законом України «Про захист персональних даних», який допускає, що інші закони можуть забороняти віднесення персональних даних певних категорій фізичних осіб або певних персональних даних до інформації з обмеженим доступом. Крім того, цей Закон дозволяє поширення персональних даних без згоди відповідної особи у випадках, визначених законом, в інтересах економічного добробуту і прав людини (надання інформації про бюджетні витрати відповідає інтересам запобігання та виявлення корупції, що є необхідним для економічного добробуту, а також забезпечує право особи на доступ до інформації).
Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі і підлягає наданню на запит. Доступ до такої інформації санкціонований законом і не потребує згоди особи.
Таким чином, керуючись частиною 2 статті 32, частиною 2 статті 34 Конституції України, Рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012, статтями 6, 7, 10 закону України «Про доступ до публічної інформації», статтею 60 закону України «Про запобігання корупції», частиною 3 статті 5, частиною 2 статті 14 закону України «Про захист персональних даних», частиною 2 статті 11 закону України «Про інформацію», статтею 31 закону України «Про оплату праці» та у зв’язку з вищевикладеним, прошу надати інформацію:
1. Список (у довільній формі із зазначенням посади) працівників Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області, яким надавалась грошова допомога на оздоровлення у періоди:
з січня по лютий включно 2021 року;
з січня по лютий включно 2020 року;
з січня по лютий включно 2019 року;
2. Чи надавалась грошова допомога на оздоровлення державним службовцям судів Полтавської області у періоди:
з січня по лютий включно 2021 року;
з січня по лютий включно 2020 року;
з січня по лютий включно 2019 року;

З повагою,

Ярослава Геннадіївна Нида

Державна Судова Адміністрація України, Державна судова адміністрація України

1 Attachment

ТУ ДСАУ в Полтавській області,

2 Attachments

--
з повагою
ТУ ДСАУ в Полтавській області
тел. (0532) 64-23-01
(0532) 64-29-74