Щодо надання дозволів на концентрації в зв’язку з придбанням контролю на ПАО «Мотор Січ»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій.

✵ ✵ ✵

Питання дотримання іноземними суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства під час здійснення господарської діяльності та отримання вирішального контролю над українськими підприємствами та запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68, Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію скан-копії рішення та матеріалів розгляду питання щодо концентрації в зв’язку з придбанням компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited та державою Україна в особі державного концерну «Укроборонпром» спільного контролю на ПАО «Мотор Січ».

(2) Надати інформацію чи отримували іноземні підприємства TWINSTAR HOLDINGS S.A. (Панама), BUSINESS HOUSE HELENA, A.G. (Панама), GRANUM CORPORATION (Панама), LIKATRON ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Вірґінські острови), дозволи на концентрацію ПАО «Мотор Січ» та інших суб’єктів господарювання в Україні. В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних компаній.

(3) Надати інформацію чи отримували підприємства ТОВ «МОТОР- ІНТЕРКОМС» та ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» дозволи на концентрацію ПАО «Мотор Січ» та інших суб’єктів господарювання в Україні. В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних компаній.

(4) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ПАО «Мотор Січ» та/або його власників (учасників), в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #66088 email]>
Отправлено: 29 марта 2020 г. 7:23
Кому: Звернення громадян
Тема: Інформаційний запит - Щодо надання дозволів на концентрації в
зв’язку з придбанням контролю на ПАО «Мотор Січ»
 
Доброго дня!

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним
статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на
нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України
«Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих
законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні
та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими
напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за
концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за
регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються)
суб’єктами природних монополій.

✵ ✵ ✵

Питання дотримання іноземними суб’єктами господарювання вимог
антимонопольного законодавства під час здійснення господарської діяльності
та отримання вирішального контролю над українськими підприємствами та
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є предметом широкої
суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової
інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і
поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від
державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на
інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання,
поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації
своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не
пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68, Конституції
України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про
інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників
інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію скан-копії рішення та матеріалів розгляду питання
щодо концентрації в зв’язку з придбанням компанією Skyrizon Aircraft
Holdings Limited та державою Україна в особі державного концерну
«Укроборонпром» спільного контролю на ПАО «Мотор Січ».

(2) Надати інформацію чи отримували іноземні підприємства TWINSTAR
HOLDINGS S.A. (Панама), BUSINESS HOUSE HELENA, A.G. (Панама), GRANUM
CORPORATION (Панама), LIKATRON ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), Skyrizon
Aircraft Holdings Limited (Британські Вірґінські острови), дозволи на
концентрацію ПАО «Мотор Січ» та інших суб’єктів господарювання в Україні.
В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та
відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів)
вказаних компаній.

(3) Надати інформацію чи отримували підприємства ТОВ «МОТОР- ІНТЕРКОМС» та
ПАТ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ОЛЕНА» дозволи на концентрацію ПАО «Мотор Січ» та інших
суб’єктів господарювання в Україні. В разі наявності відповідних рішень,
надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо
розкриття власників (бенефіціарів) вказаних компаній.

(4) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо
ПАО «Мотор Січ» та/або його власників (учасників), в разі наявності надати
скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення
якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну
інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
-------------------------------------------------------------------