Щодо начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.

Діяльність Держгеокадастру — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію на якій підставі було призначено Климка Юрія Олександровича виконуючим обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області та надати скан-копії наказів про його призначення та звільнення.

(2) Надати інформацію чи перебуває Климко Юрій Олександрович на роботі в органах Держгеокадастру на даний час.

(3) Надати інформацію про посадову особу яка приймала рішення (підписувала наказ/розпорядження) про призначення Климка Юрія Олександровича виконуючим обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

(4) Надати інформацію про кількість та перелік кандидатів на посаду виконуючого обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, які розглядались поряд з кандидатурою Климка Юрія Олександровича і з яких причин виконання функцій начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області було покладено саме на Климка Юрія Олександровича.

(5) Надати інформацію чи оголошувався добір/конкурс на посаду начальника / виконуючого обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, ким і коли було прийнято рішення про оголошення добору на посаду начальника / виконуючого обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області.

(6) Надати інформацію кого було уповноважено для проведення в установленому порядку співбесіди з кандидатами на посаду начальника/ виконуючого обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області, за результатами якої на посаду було призначено Климка Юрія Олександровича, чи проводилась і ким така співбесіда та чи існує її відеозапис.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Відділ розгляду звернень та прийому громадян - Центральний апарат, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1 Attachment