Щодо можливих правопорушень при купівлі-продажу електричної енергії та розрахунків з виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Офіс Генерального прокурора — є держателем Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснює підтримання державного обвинувачення в суді. Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України №139 від 06.04.2016 року, Реєстр – створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні провадження та обставини розслідуваних злочинів.

На сайті Кабінету Міністрів України розміщено повідомлення про зміну керівника ДП «Гарантований покупець», в якому зазначено, що «причиною звільнення є непрофесіоналізм та можливе завдання збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку Гарантованого покупця за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Ця транзакція могла завдати збитків державі в розмірі понад 500 млн грн і призвела до зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику. Це, у свою чергу, призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до Гарпоку на суму близько 1.5 млрд. грн та було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради з відповідним зверненням щодо зміни керівника».
-https://www.kmu.gov.ua/news/zmineno-keri...

Також на виконання Доручення Прем’єр-міністра України № 52694/0/1-21 від 13 листопада 2021 року було ініційовано перевірку діяльності державного підприємства «Гарантований покупець».

Наведене свідчить, що діяльність державного підприємства «Гарантований покупець» — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи перебуває в провадженні та чи здійснюється на даний час правоохоронними органами досудове розслідування в кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінального правопорушення керівництвом ДП «Гарантований покупець» (код ЄДРПОУ: 43068454).

(2) Надати інформацію чи звертався до Офісу Генерального прокурора Прем’єр-міністр України або інші уповноважені особи Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики України, підприємства або громадяни в звʼязку з порушеннями в діяльності ДП «Гарантований покупець» та його посадовими особами.

(3) Надати інформацію чи перебуває в провадженні та чи здійснюється на даний час правоохоронними органами досудове розслідування в кримінальних провадженнях за фактами можливого вчинення кримінальних правопорушень власниками та керівництвом ТОВ «ДТЕК БОТІЄВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36168821), ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 36496784), ТОВ «ДТЕК ПРИМОРСЬКА ВЕС-2» (код ЄДРПОУ: 41310377), ТОВ «ДТЕК ПОКРОВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41442374), ТОВ «ДТЕК НІКОПОЛЬСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 41441611), ТОВ «ДТЕК ТРИФОНІВСЬКА СЕС» (код ЄДРПОУ: 37232157), ТОВ «ДТЕК ОРЛІВСЬКА ВЕС» (код ЄДРПОУ: 41310382), АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ: 23269555), які за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повʼязані між собою через низку іноземних компаній — кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або власником істотної участі, яким є Ахметов Рінат Леонідович.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment