Щодо міжнародно-правових актів, якими регулювались питання сертифікації та льотної придатності повітряних суден між Україною та Республікою Куба

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство закордонних справ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин.

Питання сертифікації та льотної придатності повітряних суден — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

10.08.1992 року Україна приєдналась до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, яка була підписана 07.12.1944 року, та набула чинності для України 09.09.1992 року.

03.12.2020 року було підписано Угоду з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби, яка набула чинності з дати підписання, про що вказано як в самій Угоді, так і в Листі Міністерства закордонних справ України № 72/14-612-2438 від 11.12.2020 року «Щодо набрання чинності міжнародним договором», направленому Міністерству юстиції України, Апарату Верховної Ради України, Державній авіаційній службі України та Посольству України в Республіці Куба.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію якими міжнародно-правовими актами регулювались питання сертифікації та льотної придатності повітряних суден між Україною та Республікою Куба до укладення Угоди з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби від 03.12.2020 року.

(2) Надати архівну скан-копію Листі Міністерства закордонних справ України № 72/14-612-2438 від 11.12.2020 року «Щодо набрання чинності міжнародним договором».

(3) Надати архівну скан-копію Угоди з питань льотної придатності між Державною авіаційною службою України та Інститутом цивільної авіації Куби від 03.12.2020 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР