Щодо місцезнаходження Державного бюро розслідувань за адресою Будинку Уряду

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України розташований в Будинку Уряду за адресою: 12/2, вулиця Михайла Грушевського, Київ, Украина, 02000. Будинку Уряду є пам’яткою архітектури згадно Рішення Київського міськвиконкому № 49 від 21.01.1986 (охоронний номер 186).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником Будинку Уряду, комплексу допоміжних споруд прибудови до адміністративного будинку КМУ, будівлі майстерні та корпусу №2 — є Держава Україна, в особі Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (код ЄДРПОУ: 00019442).

За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Державне бюро розслідувань (код ЄДРПОУ 41760289) зареєстровано за адресою: 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2.

Державне бюро розслідувань перебуває на обліку в органах доходів та зборів, 06.02.2018 присвоєно ознаки неприбутковості та включено до Реєстру неприбуткових організацій за ознакою неприбутковості: 0031 бюджетні установи.

Крім Державного бюро розслідувань за вказаною адресою зареєстровано ТОВ «МАСМ» (код: 43564035), ТОВ «КЦНС» (код: 43579298), ДУ «ЮКРЕЙНІНВЕСТ» (код: 42101574), ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (код: 38003233), УАБ ГФД СКМУ (код: 03539024), МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (код: 37508596), МКІП (код: 43220275), ТОВ «12 ТВК» (код: 37702205) та інші організації.

Згідно пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України, з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Інформація щодо Державного бюро розслідувань має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію на підставі чого здійснено держану реєстрацію Державного бюро розслідувань за адресою місцезнаходження Будинку Уряду (місто Київ, вул. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2) та надати скан-копію відповідного документу.

(2) Надати інформацію чи знаходилось чи знаходиться Державного бюро розслідувань за адресою місто Київ, вул. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2, які площі займає та який розмір комунальних платежів та платежів за утримання орендованих приміщення було сплачено з моменту розміщення по теперішній час.

(3) Надати інформацію на підставі та підтвердити чи спростувати відомості про місцезнаходження керівних органів Державного бюро розслідувань за адресою місто Київ, вул. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2.

(4) Надати інформацію які підприємства, установи та організації знаходяться на даний час за адресою місто Київ, вул. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2 та на підставі чого.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі.

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

 

Відповідь у вкладеному файлі.

 

показати цитоване

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]