Щодо Меморандуму про співробітництво між Офісом Генерального прокурора та Міністерством юстиціїї України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Результати діяльність високопосадовців органів прокуратури України та дотримання ними меж своїх повноважень — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

08.04.2020 за інформацією оприлюдниною на сайті Офісу Генерального прокурора Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов та заступник міністра юстиції-Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина підписали Меморандум про співробітництво між органами з метою активізації співробітництва з Мінюстом у справах ЄСПЛ щодо порушень Росією міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи уповноважувала Генеральний прокурор Венедіктова Ірина Валентинівна Заступника Генерального прокурора Мамедова Гюндуза Айдиновича на підписання Меморандуму про співробітництво між Офісом Генерального прокурора та Міністерством юстиціїї України?

(2) Надати скан-копію Меморандуму, який був підписаний заступником Генерального прокурора Гюндузом Мамедовим та заступником міністра юстиції-Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини Іваном Ліщиною.

(3) Надати інформацію яка причина та мета підписання подібного роду меморандумів між державними органами, правові основи діяльності яких чітко визначені Конституцією України, законами України та підзаконними актими і мають діяти в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: public
Генеральна Прокуратура України

Посилання