Щодо листування з керівником ГО «АДВОКАТСЬКА ДОРАДЧА ГРУПА»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Взаємодія Офісу Генерального прокурора (раніше — Генеральної прокуратури Украиїни) з громадською організацією «АДВОКАТСЬКА ДОРАДЧА ГРУПА» (Код: 40026883, скорочено – ГО «АДГ») — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес з огляду участі громадськості та її доступу до правосуддя.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань Закревська Євгенія Олександрівна є засновником та керівником громадської організації «АДВОКАТСЬКА ДОРАДЧА ГРУПА» (ЄДРПОУ 40026883) та ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «НОБІЛІС» (ЄДРПОУ 35830274).

Згідно Єдиного реєстру адвокатів України Закревська Євгенія Олександрівна, 07.12.1980 року народження в Російській Федерації, м.Москва (РНОКПП (ІПН): 2956115602) здійснює індивідуальну адвокатську діяльність за адресою по вулиці Жилянська, буд. 146 в місті Києві у непередбаченій статтею 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» організаційно-правовій формі – через товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРИДИЧНУ КОМПАНІЮ «НОБІЛІС» (ЄДРПОУ 35830274) та має Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 3180 від 31.01.2008 видане Київською міською КДКА.

Відповідно до частини 3 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.

За таких обставин та згідно наявних публічних даних, — Закревська Є. О. не може здійснювати адвокатську діяльність. В той же час вказана особа представляється в якості адвоката, про що є чисельні згадування в ЗМІ.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

(!) Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи здійснювались представниками Офісу Генерального прокурора (раніше — Генеральної прокуратури України) зустрічі з Закревською Євгенією Олександрівною, з якою метою і в якості кого виступала Закревська Євгенія Олександрівна в період з 2015 року по теперішній час.

(2) Надати інформацію чи здійснювалось офіційне листування Офісом Генерального прокурора (раніше — Генеральною прокуратурою України) з громадською організацією «АДВОКАТСЬКА ДОРАДЧА ГРУПА» за період з 2015 року по теперішній час, вказавши дати та предмет такого листування.

(3) Надати скан-копії документів офіційного листування між Офісом Генерального прокурора (раніше — Генеральною прокуратурою України) та громадською організацією «АДВОКАТСЬКА ДОРАДЧА ГРУПА» в період з 2015 року по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment