Щодо квартири № 145 будинку 10А по вулиці Героїв оборони в м. Києві

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради.

Департамент містобудування та архітектури міста Києва та Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва є структурними підрозділами Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

✵ ✵ ✵

Інформація про дотримання архітектурно-будівельного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Відповідно до Постанови КМУ № 1127 від 25.12.2015 року Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а саме, пункту 54, для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу або об’єднання, подаються:
- документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його поділу або об’єднання (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі прав);
- документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім випадків, коли об’єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу або об’єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення);
- технічний паспорт на новостворений об’єкт нерухомого майна;
- документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

За інформацією Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно з 16.07.2020 року власником квартири 145 (загальною площею: 122.5 кв.м) по по вулиці Героїв оборони, 10А в в місті Києві є Куц Павло Валерійович, в той же час у вказаний об'єкт нерухомості перебуває в користуванні та використовується, як місце проживання іншої особи.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо подачі/реєстрації (внесення даних до єдиного реєстру документів) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт за адресою м. Київ, вул. Героїв оборони, будинок 10 А, квартира 145, а в разі наявності надати скан-копію відповідного документу.

(2) Надати інформацію щодо подачі/реєстрації (внесення даних до єдиного реєстру документів) документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкт за адресою: м. Київ, вул. Героїв оборони, будинок 10А, квартира 145. За наявності надати скан-копію відповідного документу.

(3) Надати інформацію та та відомості про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання вищезазначених документів, а в разі наявності надати скан-копії відповідних документів.

(4) Надати інформацію про присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси: місто Київ, вул. Героїв оборони, будинок 10А, квартира 145 та надати скан-копію відповідного розпорядження/наказу.

(5) Надати скан-копії поповерхових планів 23, 24 та 25 поверхів будинку за адресою місто Київ, вул. Героїв оборони, будинок 10А.

(6) Надати інформацію чи здійснювались заходи державного архітектурно-будівельного контролю в зв’язку з переплануванням квартири 145 по вулиці Героїв оборони, будинок 10А, а в разі якщо здійснювались надати скан-копії документів на об’єкт реконструкції.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Київська міська державна адміністрація

Володимир БОГАТИР писал 2021-01-05 20:24:

показати цитоване

Повідомляємо, що Ваш запит на інформацію зареєстровано 06.01.2021 в
управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за № 68 (з).
Після попереднього розгляду його буде надіслано до профільного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрацї) або районної в місті Києві
державної адміністрації для опрацювання у межах компетенції в
установленому законом порядку та надання Вам відповіді.
Довідки за телефонами: 202-76-00, 202-76-42.
------------------------------------------------------------------

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва,

1 Attachment

--
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Адреса: вул. Хрещатик, 32а, м. Київ, 01044
Е-пошта: [email address]
Телефон приймальні: (044) 202 77 72
Телефон з питань документообігу: (044) 202 77 66

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва,

1 Attachment

--
Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Адреса: вул. Хрещатик, 32а, м. Київ, 01044
Е-пошта: [email address]
Телефон приймальні: (044) 202 77 72
Телефон з питань документообігу: (044) 202 77 66

Криворучко Дмитро Миколайович,

1 Attachment

- 14.01.2021 100-551

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Київська міська державна адміністрація

Доброго дня!
Повідомляємо, що Ваш запит на інформацію, що надійшов із Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
№ПІ-2/19-0.21-572/69-21 від 19.04.21, зареєстровано 23.04.2021 в
управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) за № 2100(з)
Після попереднього розгляду його буде надіслано до профільного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрацї) або районної в місті Києві
державної адміністрації для опрацювання у межах компетенції в
установленому законом порядку та надання Вам відповіді.
Довідки за телефонами: 202-76-00, 202-76-42.