Щодо колишнього співробітника органів прокуратури Єрохіна Ігоря Анатолійовича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Діяльність колишніх співробітників Генеральної прокуратури України, які перейшли до Державного бюро розслідувань є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

За повідомленням MIND.UA під заголовком "Рябошапка повернув і посилив групу прокурорів, що розслідували «справи Майдану». Оприлюднено перелік слідчих, що займатимуться розслідуванням цих справ" до групи слідчих яких переведено з ГПУ до ДБР увійшов Єрохін Ігор Анатолійович.

https://mind.ua/news/20207076-ryaboshapk...

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про про результати проведення атестації слідчих та прокурорів щодо колишнього співробітника органів прокуратури Єрохіна Ігоря Анатолійовича.

(2) Надати скан-копію витягу з біографічної довідки Єрохіна Ігоря Анатолійовича.

(3) Надати скан-копії посадових інструкцій, які діяли на час звільнення, чи проходження атестації Єрохіна Ігоря Анатолійовича.

(4) Надати інформацію про кількість дисциплінарних проваджень, кількості скарг, які надходили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг та повідомити про результати їх розгляду, щодо Єрохіна Ігоря Анатолійовича.

(5) Надати інформацію про зайняття адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень, дотримання або порушення правил професійної етики та доброчесності (відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора) щодо Єрохіна Ігоря Анатолійовича.

(6) Надати інформацію та скан-копію документу, яким Єрохіна Ігоря Анатолійовича було переведено до Державного бюро розслідувань, якщо такий перевід здійснювався.

(7) Надати інформацію та скан-копію документу, яким Єрохіна Ігоря Анатолійовича було звільнено з органів прокуратури.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

, Foi+request-68435-f9cfbad4.

--
,
Public mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]