Щодо юридичних радників, які залучались Міністерством фінансів України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство фінансів України є центральним органом виконавчої влади і головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.

Питання відбору юридичних радників та надання ними юридичних послуг державним органам має високий суспільний інтерес і є предметом широкої суспільної дискусії, яка була приводом для чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які українські та іноземні юридичні радники (фізичні та юридичні особи), як в Україні, так і закордоном надавали юридичні послуги та представляли Міністерство фінансів України з 2014 року і по теперішній час. Вказану інформацію прошу надати у вигляді у вигляді таблиці із зазначенням періоду надання та виду юридичних послуг, умов оплати, підстав та порядку відбору юридичних радників, рішення про вибір юридичного радника та документів на підставі якого діяли юридичні радники (угоди, договори, довіреності, тощо).

(2) Надати інформацію яким юристам, юридичним фірмам, адвокатам та адвокатським об’єднанням видавались доручення на представництво інтересів Міністерства фінансів України в період з 2014 року і по теперішній час.

(3) Надати інформацію, яка чисельність посад юристів передбачена в Міністерстві фінансів України на даний час та надати скан-копію структури Міністерства фінансів України

З повагою,

Володимир БОГАТИР

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment

publishinfo, Міністерство фінансів України

1 Attachment