Щодо інформації про об'єкти нерухомості задекларовані прокурором Супрун О. О.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Перевірка доброчесності прокурорів та дотримання ними антикорупційного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Високі корупційні ризики заступника начальника першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені і зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора Супруна Олександра Олександровича та наявність інформації щодо оренди квартири загальною площею 35 м2 у Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код 02070944) з 27.07.2016 року стали підставою для цього запиту на інформацію про публічну особу.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань серед видів діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код 02070944) значаться наступні:

85.42 Вища освіта
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
58.19 Інші види видавничої діяльності
58.11 Видання книг
56.29 Постачання інших готових страв
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників
91.02 Функціювання музеїв
91.01 Функціювання бібліотек і архівів
86.23 Стоматологічна практика
86.22 Спеціалізована медична практика
86.21 Загальна медична практика
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
85.31 Загальна середня освіта
14.12 Виробництво робочого одягу
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна у Київського національного університету імені Тараса Шевченка - відсутній.

Пунком 9.2. Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка зареєстрованому 07.08.2015 року, передбачено «надання в установленому законодавством порядку в оренду будівель, споруд, навчального та наукового обладнання й іншого майна для діяльності будь-яких сторонніх державних, громадських і комерційних організацій здійснюється винятково на підставі рішення ректора Університету, у порядку, визначеному законодавством».

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи дійсно Київським національним університетом імені Тараса Шевченка надано в оренду Супруну Олександру Олександровичу квартиру загальною площею 35 м2 у з 27.07.2016 року та надати скан-копію відповідного договору.

(2) Надати інформацію скан-копію рішення ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка про надання в оренду Супруну Олександру Олександровичу квартиру загальною площею 35 м2 у з 27.07.2016 року та надати скан-копію відповідного договору.

(3) Надати інформацію з якого періоду Супрун Олександр Олександрович проживає та з якого періоду здійснює оренду квартири загальною площею 35 м2 та чи орендує він будь-яке майно у Київського національного університету імені Тараса Шевченка і яке саме.

З повагою,

Володимир БОГАТИР