Щодо інформації про дотримання прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Звертаюсь до Вас на підставі положень Конституції України, Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» – Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення та забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» передбачено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав і свобод.

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Статтею 19 цього Закону визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні, а Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Керуючись вищенаведеним та відповідно до вимог статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29 Закону України «Про інформацію», статей 7, 24 Закону України «Про звернення громадян», –

ПРОШУ:

1. Надати інформацію щодо кількості наданих судами дозволів на затримання адвокатів у період часу з 2014 року по 2019 рік.

2. Надати інформацію щодо кількості винесених судами ухвал, якими були задоволені клопотання співробітників правоохоронних органів про обрання запобіжних заходів щодо адвокатів у період часу з 2014 року по 2019 рік.

3. Надати інформацію щодо кількості винесених судами ухвал, якими були задоволені клопотання співробітників правоохоронних органів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо адвокатів у період часу з 2014 року по 2019 рік.

4. Надати інформацію щодо кількості винесених судами ухвал, якими були задоволені клопотання співробітників правоохоронних органів про проведення обшуків у приміщеннях, що належать адвокатам (офісах, квартирах) у період часу з 2014 року по 2019 рік.

5. Надати інформацію щодо кількості винесених судами вироків у період часу з 2014 року по 2019 рік за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених:

• статтею 397 (втручання в діяльність захисника) Кримінального кодексу України;
• статтею 398 (погроза або насильство щодо захисника) Кримінального кодексу України;
• статтею 399 (умисне знищення або пошкодження майна захисника) Кримінального кодексу України;
• статтею 400 (посягання на життя захисника у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги) Кримінального кодексу України.

6. Надати інформацію щодо кількості розглянутих та задоволених судами скарг адвокатів, поданих у зв’язку з не допуском адвокатів до кримінального провадження (ненадання адвокату доступу до клієнта та ненадання доступу до матеріалів кримінального провадження) у період часу з 2014 року по 2019 рік.

З повагою,

Адвокат
член Комітету захисту прав адвокатів
та гарантій адвокатської діяльності
Національної асоціації адвокатів України

Володимир БОГАТИР

Державна судова адміністрація України

1 Attachment