Щодо екстрадиції громадян України та іноземців у період 1991— 2014

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Відповідно до підпункту 82 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, на Міністерство покладено завдання забезпечувати правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішувати питання про видачу правопорушників (екстрадицію), виконувати інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Пунктом 3 Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року» визначено, що органом, якому надається повноваження щодо видачі правопорушників є Міністерство юстиції України (щодо екстрадиції у справах на стадії судового розгляду або виконання вироку).

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо кількості запитів на екстрадицію іноземних громадян, які надійшли з боку іноземних держав до Генеральної прокуратури України у період часу з 1991 по 2014 рік.

(2) Надати інформацію щодо кількості іноземних громадян, яких було екстрадовано з України на підставі запиту іноземних держав у період часу з 1991 по 2014 рік.

(3) Надати інформацію щодо кількості складених та направлених Генеральною прокуратурою України запитів до іноземних держав стосовно екстрадиції громадян України у період часу з 1991 по 2014 рік із зазначенням статей Кримінального кодексу України, які стали підставою для екстрадиції.

(4) Надати інформацію щодо кількості громадян України, яких було екстрадовано до України у період часу з 1991 по 2014 рік із зазначенням статей Кримінального кодексу України, які стали підставою для екстрадиції.

З повагою,

Володимир БОГАТИР