Щодо ефективного використання бюджетних коштів та належного фінансування українського кіно

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Державне агентство України з питань кіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури і який реалізує державну політику у сфері кінематографії.

Питання ефективного використання бюджетних коштів та належного фінансування українського кіно має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо обсягів фінансування із зазначенням переліку підприємств уставнов та організацій, які отримали кошти і в якому обсязі на розвиток українського кіно в період з 2014 року по теперішній час.

(2) Надати інформацію і перелік кінофільмів, які було повністю повністю чи частково профінансовано і в якому обсязі за рахунок державного фінансування в період з 2014 року по теперішній час. Які з цих кінофільмів вийшли в прокат і які планується випустити та протягом якого часу.

(3) Надати інформацію щодо обсягів надходжень до Державного бюджету коштів від прокату кінофільмів, які були профінансовані за рахунок держаних коштів в період з 2014 року по теперішній час. Вказану інформацію прошу надати по кожному кінофільму.

(4) Надати інформацію щодо обсягу витрат Державного бюджету на утримання Державного агентства України з питань кіно в період з 2014 року по теперішній час по кожному року.

(5) Надати перелік відповідальних осіб до чиїх повноважень відноситься розподіл і використання бюджетних коштів за програмою «Державна підтримка кінематографії».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Олександр,

1 Attachment

Щодо відповіді на ваш запит.

Олександр,

1 Attachment

Щодо відповіді на ваш запит.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надісланий від Державного агентства України з питань кіно лист від 25 квітня 2019 року, який містить деяку інформацію на поставлені питання в моєму інформаційному запиті від 24 квітня 2019.

З метою уточнення, прошу Вас надати перелік відповідальних осіб Міністерства культури України до чиїх повноважень відноситься розподіл і використання бюджетних коштів за програмою «Державна підтримка кінематографії».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Малюкіна В.О.,

1 Attachment

.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]