Щодо Єдиного державного реєстру нормативних актів

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.

Діяльність Міністерства юстиції України, яке здійснює ведення Єдиного державного реєстру нормативних актів — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Указом Президента України «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» від 27 червня 1996 року № 468/96 запроваджено Єдиний державний реєстр нормативних актів — автоматизовану систему збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства.

Міністерство юстиції України здійснює ведення Єдиного державного реєстру нормативних актів і до нього включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і
розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України, нормативні акти Національного банку України, міжнародні договори України, а також державній реєстрації підлягають також тимчасові нормативні акти зі строком дії рік і більше та зі строком дії менше року в разі наступного його продовження.

Міністерство юстиції України здійснює розроблення організаційних заходів та впровадження методологічних принципів, створення фонду нормативних актів та підтримання їх у контрольному стані, надання інформації про них.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи включаються до Єдиного державного реєстру нормативних актів та на підставі чого Рішення Конституційного Суду України, оскільки це не передбачено Указом Президента України «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» від 27 червня 1996 року № 468/96, чи таке включення має виключно довідковий характер.

(2) Надати інформацію чи включено та чи міститься на даний час в Єдиному державному реєстрі нормативних актів — Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України).

(3) Надати інформацію чи є чинним Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року N 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України), та чи є це Рішення частиною діючої Конституції України, а саме пп. 15 та 16 Розділу XV «Перехідних положень».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство юстиції України

1 Attachment

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 22086/ПІ-Б-2197/10.2.1 від 28.05.2021 року надану на запит щодо включення до Єдиного державного реєстру нормативних актів та Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 року.

З метою уточнення запитуваної інформації, керуючись положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації», —

ПРОШУ:

(1) Надати офіційно завірену копію чинної редакції Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 року та чинної редакції Конституції України з Єдиного державного реєстру нормативних актів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Копилова О.М., Міністерство юстиції України

4 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь № 23764/ПІ-Б-2298/10.2.2 від 03.06.2021 року.
Направлений Вами рахунок сплачено.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Копилова О.М., Міністерство юстиції України

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]