Щодо фактів залякування, втручання в роботу та порушення гарантій судді Горностаївського районного суду Херсонської області Шумило О.М.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Питання незалежності судової влади має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

4 липня 2017 року, організована злочинна група невстановлених місцевих жителів смт. Гороностаївка Херсонської області з викриками «Бий суддю», умисно заподіяли судді Горностаївського районного суду Херсонської області Олександру Миколайовичу Шумило тілесні ушкодження.

Обороняючись судді довелось застосувати спеціальний засіб для відстрілу гумовими кулями, який було відібрано натовпом невдоволених рішеннями судді жителів, при цьому ці рішення, не оскаржувались, набули сили та дійсні на даний час. Потім, група роздючених зловмисників на автомобілях прибула до місця проживання судді, де пошкодила автомобіль судді і намагалася незаконно проникнути у його житло пошкодивши вхідні двері.

Наведене стало підставою для порушення кримінального провадження № 12017230160000240 від 5 липня 2017 року, яке на даний час безрезультатно розслідується ГСУ НП в Херсонської області.

Незалежність судової влади є головною умовою забезпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.
Відповідно до пунктів 1, 2 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями №№ 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН, незалежність судових органів гарантується державою та закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати незалежність судових органів та дотримуватися її. Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів та відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз або прямого чи непрямого втручання з будь-якого боку і з будь-яких би то не було причин.

Статтею 1.1. Бангалорських принципів поведінки суддів, які схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року №2006/23, передбачено, що суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони та з будь-якою метою.

На Восьмому Конгресі Організації Об'єднаних Націй по попередженню злочинності та поводженню з правопорушниками, який проходив у Гавані, Куба, 07.09.1990 прийняті Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування, які були розроблені для надання допомоги державам-членам у вирішенні задач забезпечення і підвищення ефективності, незалежності та справедливості осіб, які здійснюють судове переслідування, при проведенні кримінального провадження повинні дотримуватися і братися до уваги урядами в рамках їх національного законодавства і практики і повинні бути доведені до відома прокурорів, а також інших осіб, таких, як судді, адвокати, посадові особи виконавчих і законодавчих органів, і населення в цілому. Пунктом 4 Керівних принципів визначено, що держави забезпечують, щоб особи, які здійснюють судове переслідування, могли виконувати свої професійні обов'язки в обстановці, вільної від загроз, перешкод, залякування, непотрібного втручання або невиправданого залучення до цивільної, кримінальної або іншої відповідальності.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Згідно зі статтею 48 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які заходи прокурорського реагування вживаються з метою належного розслідування фактів залякування, втручання в роботу та порушення гарантій діяльності судді Горностаївського районного суду Херсонської області Шумило О.М. при здійснення ним правосуддя.

(2) Надати інформацію які заходи вживаються з метою повного, всебічного та найшвидшого проведення розслідування — працівниками органів прокуратури, які відповідальні за процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 12017230160000240 від 5 липня 2017 року.

(3) Надати інформацію чи звертались представники органів прокуратури до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії України в зв’язку з залякуванням, втручанням в роботу та порушенням гарантій діяльності судді Горностаївського районного суду Херсонської області Шумило О.М. при здійснення ним правосуддя та визнанням його потерпілим у кримінальному провадженні № 12017230160000240 від 5 липня 2017 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment

Звернення громадян,

1 Attachment