Щодо ДП «Національний фонд інвестицій України»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

За дорученням Президента України та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 295 від 31 березня 2021 року було створено державне підприємство «Національний фонд інвестицій України» та затверджено його статут.

14 квітня 2021 року Милованова Тимофія Сергійовича призначено виконуючим обов'язки генерального директора ДП «Національний фонд інвестицій України».

Створення ефективної системи державного управління — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи створено ДП «Національний фонд інвестицій України», який код ЄДРПОУ йому присвоєно та яка мета його створення поряд з одночасно існуючими державною установою «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» та Національної ради реформ.

(2) Надати скан-копію доручення Президента України щодо необхідності створення ДП «Національний фонд інвестицій України» та пропозицій призначення Милованова Тимофія Сергійовича.

(3) Надати інформацію та проекти документів, що виносилися на розгляд засідання Кабінету Міністрів України 31 березня 2021 року та 14 квітня 2021 року щодо створення ДП «Національний фонд інвестицій України» та призначення Милованова Тимофія Сергійовича відповідно.

(4) Надати інформацію та скан-копії матеріалів щодо створення ДП «Національний фонд інвестицій України» та призначення Милованова Тимофія Сергійовича, які направлялись членам Кабінету Міністрів України перед засіданнями Кабінету Міністрів України 31 березня 2021 року та 14 квітня 2021 року.

(5) Надати інформацію та скан-копію порядку денного Кабінету Міністрів України, який був затверджений на засіданнях Кабінету Міністрів України 31 березня 2021 року та 14 квітня 2021 року.

(6) Надати скан-копію протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року з додатками щодо кадрових питань та необхідності кадрових призначень, в частині призначення Милованова Тимофія Сергійовича призначено виконуючим обов'язки генерального директора ДП «Національний фонд інвестицій України».

(7) Надати скан-копії Подань, Пояснювальних записок розробників та узгоджень відповідальних осіб і відомств до Постанови Кабінету Міністрів України № 295 від 31 березня 2021 року та рішення про призначення Милованова Тимофія Сергійовича виконуючим обов'язки генерального директора ДП «Національний фонд інвестицій України».

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

2 Attachments

³ .

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Хомяк Людмила Петрівна,

19 Attachments

3211-07/25606-09 Ťæ: 29.04.2021 09:35:24

-Ц Ҧ̦, צ 31.03.2021 # 295 " Цɤ "æ æ " Ҧ . . .. . "æ æ "

צ Ħ

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]