Щодо дотримання законодавства про плату за землю ТОВ «БАЗІС-АВТО» (код ЄДРПОУ 33739839)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Київська міська рада діє в межах повноважень, визначених статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 22 Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ».

Питання дотримання законодавства про плату за землю має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стало темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

З 2013 року на балансі товариства з обмеженою відповідальністю «Базіс-Авто» (код ЄДРПОУ 33739839), на підставі Cвідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 28.02.2013 року, індексний номер 845382, перебував об’єкт нерухомого майна – нежитлова будівля (літ. Т), загальною площею 2 823,8 кв.м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Закревського, буд. 22.

Розташований цей об’єкт на земельній ділянці, площею 0,4102 га з цільовим призначенням: для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування складських приміщень, кадастровий номер: 8000000000:62:020:0010, яка належала ТОВ «БАЗІС-АВТО» згідно Договору оренди земельної ділянки між ТОВ «БАЗІС-АВТО» та Київською міською радою від 20.112007 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербаковим В.З. та зареєстрованим Головним управлінням земельних ресурсів Київської міської ради (КМДА), про що зроблено запис № 62-6-00444 від 30ю11.2007 року. Договір був укладений на 15 років.

16.10.2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Базіс - Авто» та товариством з обмеженою відповідальністю «Іновейшин Груп» (код ЄДРПОУ 39982092) було укладено договір купівлі-продажу нежитлової будівлі № 636 від 16.10.2015 року, (об’єкт нежитлової будівлі (літ. Т) загальною площею – 2 823,8 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22) за ціною 12 350 000 (дванадцять мільйонів триста п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп., що є нижче ринкової вартості, внаслідок чого єдиний актив підприємства було продано іншому підприємству – ТОВ «Іновейшин Груп».

ТОВ «Іновейшин Груп» в подальшому Рішенням Київської міської Ради ІІ сесії VІІІ скликання, від 06.10.2016 року №235/1239 «Про передачу ТОВ «Іновейшин Груп» отримало земельну ділянку для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі по вул. Миколи Закревського буд. 22, Деснянського району у м. Києві, кадастровий номер 8000 000 000:62:020:0010 в оренду строком на 15 років, площею земельної ділянки 0,4102 га у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.n...

10.04.2017 року ухвалою Господарського суду м. Києва визнано недійсним договір купівлі – продажу нежитлової будівлі № 636 (об’єкт нежитлової будівлі (літ. Т) загальною площею – 2 823,8 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22, укладеного між ТОВ «Базіс - Авто» та ТОВ «Іновейшин Груп» та повернуто нежитлову будівлю у ліквідаційну масу банкрута – ТОВ «Базіс - Авто». http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/6...

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2019 року апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Іновейшин Груп" залишено без задоволення, а ухвалу господарського суду міста Києва від 10.04.2017 року у справі № 910/12809/16 – без змін. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...

Згідно даних з Державного земельного кадастру вказана земельна ділянка на даний час закріплена за ТОВ «БАЗІС-АВТО», як користувачем. ТОВ «ІНОВЕЙШИН ГРУП» не уклало Договір оренди з КМДА і використовує цю земельну ділянку, як підприємство на єдиному податку (3 група). І згідно рішення суду не сплачує земельний податок. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7...

За таких обставин склалась ситуація за якої ніхто не сплачує ні орендну плату, ні земельний податок, а ні ТОВ «БАЗІС-АВТО», а ні ТОВ «ІНОВЕЙШИН ГРУП», яке втратило право власності на вищевказаний об’єкт нерухомості.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію які заходи вживаються Київською міською радою та її виконавчим органом для впорядкування земельних відносин із користувачем земельної ділянки з кадастровим номером 8000 000 000:62:020:0010, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22.

(2) Надати інформацію та скан-копії рішень та інших документів Київської міської ради щодо використання земельної ділянки з кадастровим номером 8000 000 000:62:020:0010, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22.

(3) Надати інформацію чи сплачується орендна плата або земельний податок за використання земельної ділянки з кадастровим номером 8000 000 000:62:020:0010, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 22.

З повагою,

Володимир БОГАТИР