Щодо дотримання вимог антимонопольного законодавства іноземною компанією Kernel Holding S.A. та афілійованими з нею іноземними компаніями

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України — є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, тощо.

Питання дотримання згаданими суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач
має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію,
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 2016 року по теперішній 
час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо іноземних компаній:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували в період з 2016 року по теперішній час 
дозволи на концентрацію іноземні 
компанії:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
а в разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів 
та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) 
вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядались в період з 2005 року по теперішній час справи про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо 
іноземних компаній:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

12 

--------------------------------------------------------------------------

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #99037 email]>
Отправлено: 16 января 2022 г. 6:50:02
Кому: Звернення громадян
Тема: Інформаційний запит - Щодо дотримання вимог антимонопольного
законодавства іноземною компанією Kernel Holding S.A. та афілійованими з
нею іноземними компаніями
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до
Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України — є державним органом із спеціальним
статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на
нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України
«Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих
законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні
та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими
напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за
концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, тощо.

Питання дотримання згаданими суб’єктами господарювання вимог
антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії
та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про
високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з
цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач
має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію,
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 2016 року по теперішній

час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
та чи вживались заходи контролю щодо іноземних компаній:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, а в разі
наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували в період з 2016 року по теперішній час

дозволи на концентрацію іноземні 
компанії:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
а в разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів

та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників
(бенефіціарів) 
вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядались в період з 2005 року по теперішній
час справи про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції
та чи вживались заходи контролю щодо 
іноземних компаній:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #99037 email]

Is [Антимонопольний комітет України request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Антимонопольний комітет України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

2 Attachments

--------------------------------------------------------------------------

Від: Володимир БОГАТИР <[FOI #99037 email]>
Надіслано: 16 січня 2022 р. 6:50:02
Кому: Звернення громадян
Тема: Інформаційний запит - Щодо дотримання вимог антимонопольного
законодавства іноземною компанією Kernel Holding S.A. та афілійованими з
нею іноземними компаніями
 
Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до
Вас з приводу наступного.

Антимонопольний комітет України — є державним органом із спеціальним
статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту
конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі
законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на
нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України
«Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний
комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих
законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні
та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими
напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення
порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за
концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання, тощо.

Питання дотримання згаданими суб’єктами господарювання вимог
антимонопольного законодавства — є предметом широкої суспільної дискусії
та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про
високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з
цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і
проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня
1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від
04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати,
одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно
від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією
Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе),
ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає
право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за
вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних
органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка
інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка
перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією
та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен
зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти
індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про
інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами
на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього ж закону запитувач
має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію,
незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє
запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей
запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції
України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію»,
статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до
публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до
розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались в період з 2016 року по теперішній

час справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
та чи вживались заходи контролю щодо іноземних компаній:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, а в разі
наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували в період з 2016 року по теперішній час

дозволи на концентрацію іноземні 
компанії:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
а в разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів

та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників
(бенефіціарів) 
вказаних підприємств.

(3) Надати інформацію чи розглядались в період з 2005 року по теперішній
час справи про порушення законодавства 
про захист економічної конкуренції
та чи вживались заходи контролю щодо 
іноземних компаній:
• Kernel Holding S.A. (Люксембург)
• Etrecom Investments Limited (Республіка Кіпр);
• Namsen Ltd (Республіка Кіпр);
• Cacique Limited (Республіка Кіпр);
• Cascade Investment Fund (Кайманови острови),
а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

-------------------------------------------------------------------

Будь ласка, використовуйте цю електронну адресу для всіх відповідей на цей
запит.
[FOI #99037 email]

Is [Антимонопольний комітет України request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Антимонопольний комітет України? If so, please contact us using this
form:
[1]https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Увага! Це повідомлення та будь-яка відповідь на нього будуть опубліковані
на сайті Доступу до Правди

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://dostup.pravda.com.ua/change_requ...

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь.
Рахунок сплачено, прошу надати повну відповідь.
Підтвердження сплати рахунку можна отримати за адресою pb.ua/check код квитанції 22D17EF15234F9.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

Доброго дня! Як було зазначено в листі-відповіді Комітету "Інформація
надається після отримання Комітетом платіжного доручення про
оплату". Прохання вислати копію платіжного доручення про оплату, а не
посилання на нього. На даний момент в бухгалтерії Комітету відсутня
інформація про надходження коштів.

З повагою.

--------------------------------------------------------------------------

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #99037 email]>
Отправлено: 13 февраля 2022 г. 6:27:53
Кому: Звернення громадян
Тема: Re: 12
 
Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь.
Рахунок сплачено, прошу надати повну відповідь.
Підтвердження сплати
рахунку можна отримати за адресою pb.ua/check код квитанції
22D17EF15234F9.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

показати цитоване

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #99037 email]>
Отправлено: 13 февраля 2022 г. 6:27:53
Кому: Звернення громадян
Тема: Re: 12
 
Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь.
Рахунок сплачено, прошу надати повну відповідь.
Підтвердження сплати
рахунку можна отримати за адресою pb.ua/check код квитанції
22D17EF15234F9.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

показати цитоване

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

От: Володимир БОГАТИР <[FOI #99037 email]>
Отправлено: 13 февраля 2022 г. 6:27:53
Кому: Звернення громадян
Тема: Re: 12
 
Доброго дня!

Дякую за надану Вами відповідь.
Рахунок сплачено, прошу надати повну відповідь.
Підтвердження сплати
рахунку можна отримати за адресою pb.ua/check код квитанції
22D17EF15234F9.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

показати цитоване