Щодо дотримання антимонопольного законодавства ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» та ТОВ «Торговий дім «Аннона»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.
Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій.

Питання дотримання іноземними суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства під час здійснення господарської діяльності та отримання вирішального контролю над українськими підприємствами та запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Проведення аукціону з продажу майна публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «ОКЕАН» — є предметом значного суспільного інтересу, широкої суспільної дискусії і стало предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації. ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» спеціалізувався на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден. 3 грудня 2018 року завод «Океан», який до того кілька років не працював, продали з аукціону за 122 мільйони 195 тисяч гривень. Новим власником став ТОВ «Торговий дім «Аннона».

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеного Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розглядались справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» та ТОВ «Торговий дім «Аннона» їх власників (учасників та/або акціонерів), бенефіціарів, в тому числі іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(2) Надати інформацію чи отримували підприємства ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» та ТОВ «Торговий дім «Аннона» та/або їх власники (учасники) дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання. В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних компаній, в тому числі іноземних.

(3) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» та ТОВ «Торговий дім «Аннона» та/або його власників (учасників), в тому числі іноземних, а в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment