Щодо дотримання антимонопольного законодавства агрохолдингом "Мрія" та його власниками (учасниками)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.
Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій.

Питання дотримання іноземними суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства під час здійснення господарської діяльності та отримання вирішального контролю над українськими підприємствами та запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

За даними офіційного сайту Антимонопольного комітету України: АМКУ дозволив британській Salic UK придбати низку компаній, що входять у "Мрію».

Salic UK Ltd. отримала дозвіл купити нерухомість і земельні ділянки, які належать заводу агрохолдингу "Мрія" у Тернопільській області та призначені для виробництва крохмалю.
SALIC заснована у 2012 році. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. Інвестує у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції. На початку листопада 2018 року Salic UK Ltd. і Mriya Farming PLC завершили процедуру купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів групи "Мрія".

Агрохолдинг "Мрія" заснований в 1992 році Іваном і Клавдією Гутами. Групою компаній "Мрія" володіла компанія Mriya Agro Holding Plc, яка була зареєстрована на Кіпрі. У свою чергу 80% кіпрської компанії володіла ще одна закордонна структура — HF Assets Management Limited, якою володіла сім’я Гут. Йдеться про Івана, Клавдію, та їхніх синів — Андрія і Миколу Гутів. Микола Гута приєднався до Групи "Мрія" у 2002 році.

✵ ✵ ✵

Відповідно до ст. 64-1 Господарського кодексу України , усі підприємства, крім державних та комунальних підприємств, зобов’язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору, у випадках та в обсязі, передбачених законом. У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) - юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

Відповідно до статті 1 Закону України від 15.05.2003 N 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон про реєстрацію) термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Обсяг інформації, що має міститись в Єдиному державному реєстрі про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (власник) - юридична особа, встановлено частиною другою статті 17 Закону про реєстрацію.

Відповідно до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ "ЦУКРОВИЙ ХОЛДИНГ "Т-ЦУКОР" (ЄДРПОУ 35855744) та ТОВ "ЦУКРОВІ ТРАДИЦІЇ" (ЄДРПОУ 36145619).

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи отримували іноземні підприємства LAOSME FINANCE LIMITED (Кіпр), MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (Кіпр) та HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED (Британські Віргінські Острови) та/або його власники (учасники) та/або дочірні підприємства дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання. В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних компаній.

(2) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо українських підприємств якими володіли та/або володіють LAOSME FINANCE LIMITED (Кіпр), MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED (Кіпр) та HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED (Британські Віргінські Острови), в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(3) Надати інформацію чи отримували підприємства ТОВ "ЦУКРОВИЙ ХОЛДИНГ "Т-ЦУКОР" (ЄДРПОУ 35855744) та ТОВ "ЦУКРОВІ ТРАДИЦІЇ" (ЄДРПОУ 36145619) та/або їх власники (учасники) дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання. В разі наявності відповідних рішень, надати скан-копії таких документів та відповідних справ, в тому числі щодо розкриття власників (бенефіціарів) вказаних компаній.

(4) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо ТОВ "ЦУКРОВИЙ ХОЛДИНГ "Т-ЦУКОР" (ЄДРПОУ 35855744) та ТОВ "ЦУКРОВІ ТРАДИЦІЇ" (ЄДРПОУ 36145619) та/або його власників (учасників), в разі наявності надати скан-копії таких документів.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment

Ахрамєєва Наталія Сергіївна, Антимонопольний комітет України

1 Attachment