Щодо дотримання антимонопольного законодавства ТОВ «ВИНЗАВОД» та його власниками (учасниками)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності.

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на підставі законодавства про захист економічної конкуренції, що ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України і складається із Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України, яка здійснюється за такими напрямами, як здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією та узгодженими діями суб’єктів господарювання; контроль за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій.

Питання дотримання іноземними суб’єктами господарювання вимог антимонопольного законодавства під час здійснення господарської діяльності та отримання вирішального контролю над українськими підприємствами є предметом широкої суспільної дискусії і стали темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, — товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» (Код ЄДРПОУ 35133780) декілька разів за останні роки змінювало своїх власників.

Так, 27.03.2019 100% долі в статутному фонді розміром 66 948 059,77 гривень перейшло у власність і контроль компанії БАУМАНН ПРОСЕССІНГ ГМБХ.КОРП. (МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ). При цьому, інформація про бенефіціарних власників компанії БАУМАНН ПРОСЕССІНГ ГМБХ.КОРП. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – відсутня, що унеможливлює встановлення контролюючої особи.

До цього, в різний час частками більше 25% у товаристві з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» володіли інші іноземні компанії, зокрема російське товаристві з обмеженою відповідальністю «ФІНІНТЕКС РУС» та російське товаристві з обмеженою відповідальністю «М ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕНД КОНСТРАКШЕН» (попередня назва – «ДАЛЛАС НОРС РУС»).

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» є власником Бізнес Центру «Wonder Land» загальною площею 7300 м2, введеного в експлуатацію 31.05.2011 року.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи отримувало підприємство товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» (Код ЄДРПОУ 35133780) та/або його власники (учасники) дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання.

(2) Надати інформацію чи розглядалися справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та чи вживались заходи контролю щодо товариства з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» (Код ЄДРПОУ 35133780) та/або його власників (учасників), в разі наявності надати скан-копії таких документів.

(3) Надати інформацію чи потребували отримання дозволів на концентрацію суб’єктів господарювання в Антимонопольному комітеті України – товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНЗАВОД» (Код ЄДРПОУ 35133780) та/або його власники (учасники).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Звернення громадян, Антимонопольний комітет України

1 Attachment