Щодо домових книг Дарницького району міста Києва

Ростислав Камерістов

Доброго дня!

Запит на інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”
Прошу надіслати на мою електронну адресу перелік домових, погосподарських книг, книг прописки мешканців, реєстраційних або облікових картотек обліку громадян (далі – Документи з прописки громадян) , що знаходяться на зберіганні у Вашому підприємстві.
У даному переліку, прошу у рядках вказати одну книгу або картотеку, адресу (адреси) будинку, якого даний документ стосується, крайні роки, яких стосується документ, адресу фактичного місця зберігання документа, електронну адресу розпорядника.
Якщо Ви маєте інформацію про місцезнаходження домових (будинкових) книг у інших розпорядників у місті Києві, прошу також мені її надати.
Аргументаційна частина
1. Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів" (12.04.2012 № 578/5), у цьому переліку під пунктом 786 зазначено що картки реєстрації мешканців (домові книги), погосподарські книги зберігаються постійно (не знищуються) та надходять до державних архівів на зберігання через 75 років.
Відповідно до пункту 2.6 цього переліку, строк зберігання “Постійно” означає, що такі документи належать до Національного архівного фонду і підлягають довічному зберіганню.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" "Національний архівний фонд - сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації"
Таким чином з урахуванням рекомендацій, наведених зокрема у пунктах 6.4. та 8.3 "Постанови Пленуму ВАСУ "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 №10" (далі - Постанова) інформацію про наявність/відсутність Документів з прописки громадян, та місце їх зберігання є інформацією, яка становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).
Отже Документи з прописки громадян, є документами, що мають культурну цінність і є надбанням української нації, тому інформація про їх місцезнаходження є публічною інформацією, що становить суспільний інтерес, а Ваше підприємство є її розпорядником відповідно до пункту 4 частини 2 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
2. Відповідно до роз'яснення Міністерства юстиції України № 16318/З-10348/6 від 11.05.2016 Документи з прописки громадян є комунальним майном.
Також в Законі України "Про засади державної антикорупційної політики в України (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" вказується про те, що ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме - відомості про використання бюджетних коштів, розпорядження державним або комунальним майном.
Згідно з тлумаченням пункту 2.4. Постанови, інформація щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Відповідно до п. 5 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", - "Не може бути обмежено доступ до інформації про … володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном", та п. 3 ст. 18 "Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом".
Отже інформація про Документи з прописки громадян є публічною інформацією, що становить суспільний інтерес, а Ваше підприємство є її розпорядником відповідно до пункту 4 частини 2 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
3. Документи з прописки громадян існують у одному примірнику, тобто на моє переконання розпорядника таких документів можна вважати особою, що відповідає визначенню підпункту 4 пункту 1 статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації", оскільки немає інших суб'єктів, які б могли надати довідку на основі даного конкретного документа з прописки громадян.
4. Навіть у разі, якщо запитувана мною інформація не була б публічною інформацією, відповідно до тлумачення пункту 3.4. Постанови "розпорядник інформації повинен відмовити у задоволенні такого запиту через невідповідність його предмета вимогам закону (пункт 2 частини п’ятої статті 19, пункт 4 частини першої статті 22 Закону "Про доступ до публічної інформації"), та з урахуванням принципів добросовісності і розсудливості розглянути запит за Законом "Про звернення громадян", за нормами якого "Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення." (абзац 3 статті 15).
5. Звертаю Вашу увагу, що інформація, що міститься в наведених документах має величезне історичне значення. Документи з прописки громадян, залежно від часового проміжку, за який вони збереглись могли б бути важливим джерелом знань а) про жертв голодоморів та політичних репресій, б) про героїв Другої світової війни, б) про визначних людей, що проживали або народились на певній території, в) про героїв нинішньої війни на сході України, тощо.
У державах Європейського союзу такі документи не лише ретельно бережуть, а й сканують та викладають у публічний простір за допомогою мережі інтернет. Для прикладу за посиланнями облікові картки жителів м. Прага: http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/ (кнопка Prague polulation registrer 1830-1910 (1920)), http://digi.nacr.cz/prihlasky2/

З повагою,

Ростислав Камерістов

Приймальня, КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва"

1 Attachment

--
З повагою, помічник директора
КП "Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Дарницького району
м. Києва"
Юлія
563-38-38

20 червня 2017, 01:42:08, від "Ростислав Камерістов"
<[1][FOI #22265 email]>:

Доброго дня!

Запит на інформацію відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”
Прошу надіслати на мою електронну адресу перелік домових, погосподарських книг, книг прописки мешканців, реєстраційних або облікових картотек обліку громадян (далі – Документи з прописки громадян) , що знаходяться на зберіганні у Вашому підприємстві.
У даному переліку, прошу у рядках вказати одну книгу або картотеку, адресу (адреси) будинку, якого даний документ стосується, крайні роки, яких стосується документ, адресу фактичного місця зберігання документа, електронну адресу розпорядника.
Якщо Ви маєте інформацію про місцезнаходження домових (будинкових) книг у інших розпорядників у місті Києві, прошу також мені її надати.
Аргументаційна частина
1. Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів" (12.04.2012 № 578/5), у цьому переліку під пунктом 786 зазначено що картки реєстрації мешканців (домові книги), погосподарські книги зберігаються постійно (не знищуються) та надходять до державних архівів на зберігання через 75 років.
Відповідно до пункту 2.6 цього переліку, строк зберігання “Постійно” означає, що такі документи належать до Національного архівного фонду і підлягають довічному зберіганню.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" "Національний архівний фонд - сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації"
Таким чином з урахуванням рекомендацій, наведених зокрема у пунктах 6.4. та 8.3 "Постанови Пленуму ВАСУ "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016 №10" (далі - Постанова) інформацію про наявність/відсутність Документів з прописки громадян, та місце їх зберігання є інформацією, яка становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація).
Отже Документи з прописки громадян, є документами, що мають культурну цінність і є надбанням української нації, тому інформація про їх місцезнаходження є публічною інформацією, що становить суспільний інтерес, а Ваше підприємство є її розпорядником відповідно до пункту 4 частини 2 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
2. Відповідно до роз'яснення Міністерства юстиції України № 16318/З-10348/6 від 11.05.2016 Документи з прописки громадян є комунальним майном.
Також в Законі України "Про засади державної антикорупційної політики в України (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки" вказується про те, що ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції. Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме - відомості про використання бюджетних коштів, розпорядження державним або комунальним майном.
Згідно з тлумаченням пункту 2.4. Постанови, інформація щодо розпорядження комунальним підприємством комунальним майном є суспільно необхідною, а комунальні підприємства є її розпорядниками відповідно до пункту 4 частини другої статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Відповідно до п. 5 ст. 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", - "Не може бути обмежено доступ до інформації про … володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном", та п. 3 ст. 18 "Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом".
Отже інформація про Документи з прописки громадян є публічною інформацією, що становить суспільний інтерес, а Ваше підприємство є її розпорядником відповідно до пункту 4 частини 2 статті 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
3. Документи з прописки громадян існують у одному примірнику, тобто на моє переконання розпорядника таких документів можна вважати особою, що відповідає визначенню підпункту 4 пункту 1 статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації", оскільки немає інших суб'єктів, які б могли надати довідку на основі даного конкретного документа з прописки громадян.
4. Навіть у разі, якщо запитувана мною інформація не була б публічною інформацією, відповідно до тлумачення пункту 3.4. Постанови "розпорядник інформації повинен відмовити у задоволенні такого запиту через невідповідність його предмета вимогам закону (пункт 2 частини п’ятої статті 19, пункт 4 частини першої статті 22 Закону "Про доступ до публічної інформації"), та з урахуванням принципів добросовісності і розсудливості розглянути запит за Законом "Про звернення громадян", за нормами якого "Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення." (абзац 3 статті 15).
5. Звертаю Вашу увагу, що інформація, що міститься в наведених документах має величезне історичне значення. Документи з прописки громадян, залежно від часового проміжку, за який вони збереглись могли б бути важливим джерелом знань а) про жертв голодоморів та політичних репресій, б) про героїв Другої світової війни, б) про визначних людей, що проживали або народились на певній території, в) про героїв нинішньої війни на сході України, тощо.
У державах Європейського союзу такі документи не лише ретельно бережуть, а й сканують та викладають у публічний простір за допомогою мережі інтернет. Для прикладу за посиланнями облікові картки жителів м. Прага: [2]http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/ (кнопка Prague polulation registrer 1830-1910 (1920)), [3]http://digi.nacr.cz/prihlasky2/

З повагою,

Ростислав Камерістов

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на них
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #22265 email]
2. http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/
3. http://digi.nacr.cz/prihlasky2/