Щодо додержання процедури голосування Закону України «Про великий Державний Герб України» (№5712)

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Верховна Рада України — є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

24.08.2021 року, о 15:04:22, у Верховній Раді відбулося поіменне голосування за проект закону «Про великий Державний Герб України» (№5712). За його результатами документ прийнято за основу: «за» проголосувало 257 народних депутатів, «проти» — 11, утрималось — 4, не голосувало — 13, що складає всього 285 народних депутатів України, які були присутні у сесійній залі Верховної Ради України.

Частиною 3 статті 20 Конституції України передбачено, що великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради.

Статтею 47 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» встановлено, що відповідно до частини 2 статті 84 та статті 91 Конституції парламент приймає рішення виключно на своїх пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, крім випадків, передбачених Конституцією та цим Регламентом.

Відповідно до статті 76 Конституції України конституційний склад Верховної Ради України — чотириста п’ятдесят народних депутатів України.

Отже, 2/3 від конституційного складу ВР — триста народних депутатів України.

Тобто в засіданні Верховної Ради України під час голосування проекту Закону «Про великий Державний Герб України» (№5712) мало брати участь не менше ніж 300 народних депутатів, однак за даними про результати голосування, наявними на офіційному сайті Верховної Ради України була зафіксована участь тільки 285 народних депутатів України. Голоси «за»  віддали 257 народних депутатів (під час реєстрації в залі о 14:38:03 це число було ще меншим — 271).

Додержання процедури голосування, передбаченої Конституцією України та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» — є предметом широкої суспільної дискусії та стало темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи приймали участь у поіменному голосуванні проекту Закону «Про великий Державний Герб України» (№5712) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради 24.08.2021 року та чи була дотримана конституційна процедура голосування за вказаний законопроект.

(2) Надати інформацію про результати поіменного голосування проекту Закону «Про великий Державний Герб України» (№5712) 2/3 від конституційного складу Верховної Ради, що відбулось 24.08.2021 року.

(3) Надати інформацію про поточний стан розгляду вказаного невідкладного законопроекту, дотримання надежної законодавчої процедури, який комітет є головним при подальшій підготовці законопроекту та коли планується його остаточне прийняття.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

ЗАПИТ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, Верховна Рада України

3 Attachments