Щодо діючих та колишніх співробітників органів прокуратури

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Діяльність колишніх співробітників Генеральної прокуратури України, які перейшли до Офісу генерального прокурора та Державного бюро розслідувань є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

Серед інших особливо суспільний інтерес становлять особи на яких були накладені дисциплінарні стягнення за керування транспортним засобом марки «Lexus GX 470» та відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп՚яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за допомогою спеціального пристрою «Drager» або у закладі охорони здоров’я. Тож виникає питання яким чином колишній старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної Прокуратури Ляшко Руслан Володимирович потрапив до Державного бюро розслідувань. Чи було враховано Рішення №414дп-18 від 19 вересня 2018 Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів при здійсненні переводу та проведенні атестації. Вказаним Рішенням було вирішено притягнути до дисциплінарної відповідальності старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної Прокуратури України Ляшка Руслана Володимировича та накласти на нього дисциплінарне стягнення у виді заборони на строк один рік на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду.

https://www.kdkp.gov.ua/decision/2018/09...

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про про результати проведення атестації слідчих та прокурорів органів прокуратури щодо:

• Ляшка Руслана Володимировича,
• Павлюк Ольги Петрівни,
• Бондар Євгена Володимировича,
• Іванова Дениса Валерійовича,
• Супруна Олександра Олександровича,
• Гаркуші Олега Миколайовича,
• Сергєєвої Тетяни Василівни,
• Кожедуба Євгенія Миколайовича,
• Свербиуса Олександра Олександровича,
• Медведенка Артема Леонідовича,
• Малашич Юлії Юріївни,
• Недвиги Івана Володимировича,
• Деркач Олександра Сергійовича
• Петряник Мар'яни Миколаївни,
• Самборської Ірини Миколаївни,
• Тітової Яни Олександрівни,
• Парфенюка Олексія Сергійовича.

(2) Надати скан-копії витягів з біографічних довідок

• Ляшка Руслана Володимировича,
• Павлюк Ольги Петрівни,
• Бондар Євгена Володимировича,
• Іванова Дениса Валерійовича,
• Супруна Олександра Олександровича,
• Гаркуші Олега Миколайовича,
• Сергєєвої Тетяни Василівни,
• Кожедуба Євгенія Миколайовича,
• Свербиуса Олександра Олександровича,
• Медведенка Артема Леонідовича,
• Малашич Юлії Юріївни,
• Недвиги Івана Володимировича,
• Деркач Олександра Сергійовича
• Петряник Мар'яни Миколаївни,
• Самборської Ірини Миколаївни,
• Тітової Яни Олександрівни,
• Парфенюка Олексія Сергійовича.

(3) Надати скан-копії посадових інструкцій, які діяли на час звільнення, чи проходження атестації:

• Ляшка Руслана Володимировича,
• Павлюк Ольги Петрівни,
• Бондар Євгена Володимировича,
• Іванова Дениса Валерійовича,
• Супруна Олександра Олександровича,
• Гаркуші Олега Миколайовича,
• Сергєєвої Тетяни Василівни,
• Кожедуба Євгенія Миколайовича,
• Свербиуса Олександра Олександровича,
• Медведенка Артема Леонідовича,
• Малашич Юлії Юріївни,
• Недвиги Івана Володимировича,
• Деркач Олександра Сергійовича
• Петряник Мар'яни Миколаївни,
• Самборської Ірини Миколаївни,
• Тітової Яни Олександрівни,
• Парфенюка Олексія Сергійовича.

(4) Надати інформацію про кількість дисциплінарних проваджень, кількості скарг, які надходили до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким описом суті скарг та повідомити про результати їх розгляду, щодо:

• Ляшка Руслана Володимировича,
• Павлюк Ольги Петрівни,
• Бондар Євгена Володимировича,
• Іванова Дениса Валерійовича,
• Супруна Олександра Олександровича,
• Гаркуші Олега Миколайовича,
• Сергєєвої Тетяни Василівни,
• Кожедуба Євгенія Миколайовича,
• Свербиуса Олександра Олександровича,
• Медведенка Артема Леонідовича,
• Малашич Юлії Юріївни,
• Недвиги Івана Володимировича,
• Деркач Олександра Сергійовича
• Петряник Мар'яни Миколаївни,
• Самборської Ірини Миколаївни,
• Тітової Яни Олександрівни,
• Парфенюка Олексія Сергійовича.

(5) Надати інформацію про зайняття адміністративних посад в органах прокуратури з копіями відповідних рішень, дотримання або порушення правил професійної етики та доброчесності (відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції; інші дані щодо відповідності прокурора вимогам законодавства у сфері запобігання корупції; дані щодо відповідності поведінки прокурора вимогам професійної етики; матеріали таємної перевірки доброчесності прокурора) щодо:

• Ляшка Руслана Володимировича,
• Павлюк Ольги Петрівни,
• Бондар Євгена Володимировича,
• Іванова Дениса Валерійовича,
• Супруна Олександра Олександровича,
• Гаркуші Олега Миколайовича,
• Сергєєвої Тетяни Василівни,
• Кожедуба Євгенія Миколайовича,
• Свербиуса Олександра Олександровича,
• Медведенка Артема Леонідовича,
• Малашич Юлії Юріївни,
• Недвиги Івана Володимировича,
• Деркач Олександра Сергійовича
• Петряник Мар'яни Миколаївни,
• Самборської Ірини Миколаївни,
• Тітової Яни Олександрівни,
• Парфенюка Олексія Сергійовича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment