Щодо діяльності Центральної виборчої комісії

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Секретаріат Центральної виборчої комісії виконує організаційну, правову, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею та її членами повноважень, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", іншими законами України.

✵ ✵ ✵

Інформація щодо створення та діяльності Центральної виборчої комісії має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи працює/працювала та з якого періоду часу і на яких посадах Савченко С.М. в Центральнії виборчії комісії.

(2) Надати скан копії автобіографічної довідки, особової справи, посадової інструкції та наказу про призначення/звільнення з посади Савченко С.М в Центральній виборчій комісії.

З повагою,

Володимир БОГАТИР