Щодо діяльності політичної партії «Велика Україна» та її керівництва

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику. Відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні» та згідно з Положення про Міністерство юстиції України, Мін’юст здійснює реєстрацію політичних партій та державний контроль за додержання політичними партіями вимог Конституції, законів України, а також положень статутів політичних партій.

Інформація про дотримання політичними партіями вимог чинного законодавства під, в тому числі щодо громадянства керівників політичних партій — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

✵ ✵ ✵

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відсутні зареєстровані осередки політичної партії «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168, дата реєстрації 15.09.2006, свідоцтво № 15). Разом з тим політична партія «Велика Україна» включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій 19.01.2017 року (Рішення № 888/26-56-12-04-42).

За даними Центральної виборчої комісії останній раз політична партія «Велика Україна» приймала участь у парламентських виборах у 2012 році та висунула Беркута Ігоря Віталійовича кандидатом в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 106 (місто Сєвєродонецьк) на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. У 2006 році Гекко Ігор Віталійович був кандидатом в народні депутати України за списком виборчого блоку Євгена Марчука – «Єдність» та у 2002 самовисувався на виборах народних депутатів України у № 112 виборчому окрузі (місто Львів).
У період з 15 вересня 2006 року по теперішній час участь у виборах Президента України в 2010, 2014, 2019 роках, участь у виборах народних депутатів України в 2007, 2014, 2019 роках політична партія «Велика Україна» не приймала.

За даними, розміщеними Департаментом з питань запобігання політичній корупції на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції йдеться про зафіксовані чисельні порушення, допущені політичною партією «Велика Україна», при подані звітів політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, що є грубим порушенням встановлених вимог.

Отримати більш детальну та актуальну інформацію про діяльність партії «Велика Україна» неможливо, оскільки сайт партії vu.ua не працює і відповідає торговій марці (номер реєстрації знака для товарів і полуг, який є номером свідоцтва – 112312 від 10.09.2009 року). За даними системи WHOIS організацією, яка здійснює адміністрування вказаного домену — є політична партія «Велика Україна».

Виходячи з даних відкритих даних реєстрів підприємств установ та організацій різних країн, повідомлень в пресі та відео інтерв'ю з Беркутом Ігорем Віталійовичем, останній має громадянство Російської Федерації, Казахстану, України та Ізраїлю і документувався паспортами на наступні різні анкетні дані, а саме як:

• Громадянин Російської Федерації Гекко Ігор Віталійович, паспорт громадянина Російської Федерації серія 4608 № 667179, виданий 26.08.2009; паспорт громадянина Російської Федерації серія 4503 № 093073, виданий 13.08.2002 та паспорт громадянина Російської Федерації серія 4500 № 031535, виданий 06.06.20000 (індивідуальний податковий номер 771000608683);
• Громадянина України Гекко Ігор Віталійович, 19.08.1964 р.н., паспорт ЕН 474747, виданий 10.11.2005 (РНОКПП (ІПН): 2360719933) та паспорт ЕН 003963, виданий 18.10.2001.
• Громадянина України Беркут Ігор Віталійович, паспорт ЕН 886980, виданий 27.07.2012;
• Громадянина України Гонцул Ігор Віталійович;
• Громадянина Казахстану Гонцул Ігоря паспорт № 0001104, виданий 28.02.1995;
• Також в ЗМІ наявна інформація про громадянство Ізраїлю на не зрозумілі з інтерв'ю анкетні дані.
Особа, під анкетними даними на ім'я Беркут Ігоря Віталійовича, також міститься в переліках бази «Миротворець».

Беркут (Гекко) Ігор Віталійович, 19.08.1964 р.н., уродженць міста Сєвєродонецьк, відповідно до актового запису № 1180, складеного Сєвєродонецьким міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області мав установчі дані – Анісімов Ігор Віталійович, 19.08.1964 р.н.

В 1971 році на підставі рішення Сєвєродонецького виконкому Ворошилоградської області УРСР № 351 від 27.08.1971 р. змінив прізвище на Гонцул.

28.03.2000 р. на підставі Бостандикського відділу ЗАГСу № 1 у місті Алма-Ата Республіки Казахстан Беркут (тоді - Гонцул) Ігор Віталійович, 19.08.1964 р.н., змінив прізвище на Гекко.

В 2012 р. на підставі актового запису № 16 від 22.06.2000 р. Сєвєродонецького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області було внесено зміну імені Гекко Ігор Віталійович, 19.08.1964 р.н. на Беркут Ігор Віталійович, 19.08.1964 р.н.

На даний час слідчими Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000081 від 22.05.2019, за підозрою Беркута І.В. та Василишина Р.Н. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. 22.06.2020 Беркуту І. В. повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

✵ ✵ ✵

Згідно статті 6 Закону України «Про політичні партії в Україні» членом політичної партії може бути лише громадянин України.

Відповідно до частини сьомої статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі, Автономній Республіці Крим, слід розуміти як обов’язок політичної партії утворити та зареєструвати обласні і прирівняні до них партійні організації не менш як у чотирнадцяти з двадцяти семи адміністративно-територіальних одиниць України, перелічених у частині другій статті 133 Конституції України.

Наявність обласних і прирівняних до них організацій менш як у чотирнадцяти з перелічених адміністративно-територіальних одиниць України відповідно до статті 24 Закону є підставою для вирішення питання про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії.

Положеннями статті 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено, що у разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього ж Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, не висування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

З публічних джерел невідомо чи вживало Міністерство юстиції України заходи щодо анулювання реєстрації політичної партії «Велика Україна».

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про кількість осередків політичної партії «Велика Україна».

(2) Надати інформацію про те, чи проводило Міністерство юстиції перевірки політичної партії «Велика Україна» та які їх результати.

(3) Надати інформацію чи фіксувались Міністерством юстиції порушення політичною партією «Велика Україна» вимог законодавства про політичні партії в Україні та чи звертався Мін’юст до політичної партії «Велика Україна» щодо усунення порушень законодавства про політичні партії в Україні?

(4) Надати інформацію які заходи вживались Міністерством юстиції України щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії «Велика Україна» та чи звертався Мін’юст з позовною заявою до суду про заборону політичної партії «Велика Україна».

(5) Надати інформацію яку посаду в політичній партії «Велика Україна» обіймає Беркут (Гекко) Ігор Віталійович, який значиться серед керівників цієї юридичної особи в Єдиному державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Міністерство юстиції України

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]