Щодо діяльності Державного концерну «Укроборонпром»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади і здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.

Відповідно до Статуту Державного концерну «Укроборонпром» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 993 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2018 р. № 849) функції з управління концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України.

Державні підприємства - учасники концерну та включені до його складу визначені додатками до Статуту Державного концерну «Укроборонпром».

Статтею 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків. Вказана норма дозволяє підприємствам, які включені до складу Державного концерну «Укроборонпром» системно не виконувати свої договірні зобов’язання та рішення, як українських так і іноземних судів та арбітражів.

* * *

Інформація щодо зловживань та корупції в діяльності Державного концерну «Укроборонпром» має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації, що спричинило видання Указу Президента України, яким було введено у дію відповідне рішення РНБО від 6 березня «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення», в якому йдеться про аудит Укроборонпрому.

За повідомленнями в засобах масової інформації 19 березня 2019 року Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про виділення 32,5 млн. грн. на проведення міжнародного аудиту Державного концерну «Укроборонпром», що свідчить про високий державний та суспільний інтерес до розслідування чисельних зловживань у цьому державному концерні.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про кількість невиконаних рішень судів та на яку суму по кожному з підприємств, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром».

(2) Надати інформацію про кількість відкритих виконавчих проваджень та на яку суму по кожному з підприємств, які входять до складу Державного концерну «Укроборонпром».

(3) Надати інформацію про співробітників Кабінету Міністрів України та інших відповідальних осіб через яких здійснюються функції з управління Державним концерном «Укроборонпром» та контроль за його діяльністю.

(4) Надати інформацію про розмір зобов’язань, які не виконуються в зв’язку із дією Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», яким встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних капіталах яких частка держави становить не менше 25 відсотків.

(5) Надати інформацію про кількість осіб притягнутих до відповідальності протягом з моменту створення Державного концерну «Укроборонпром» та по теперішній час з числа керівництва концерну та підприємств, що входять до його складу.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Відповідь у вкладеному файлі

 

 

показати цитоване

Канцелярия,

1 Attachment

UOP 2.1.1-306

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Vysochanska M.,

1 Attachment

!
.

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]