Щодо депутатського складу та приналежності до фракції або депутатської групи

Костянтин Донченко

Секретарю Полтавської міської ради
Шамоті Олександру Сергійовичу

Координатора моніторингу партій в Полтавській області
Донченка Костянтина Анатолійовича
ВГО «Громадянська мережа «ОПОРА»
тел. +380 99 0797361
е-mail: [email address]

ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Громадянська мережа ОПОРА – неурядова та позапартійна всеукраїнська організація громадського контролю та адвокації у сфері виборів та парламентаризму. Мережа здійснює моніторинг ефективності роботи партійних структур в Україні. Для реалізації цього завдання необхідна деталізована інформація, яка знаходиться в розпорядника.
Відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про інформацію», ст.ст. 1-5, 12-14, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати наступну інформацію:

1. Перелік та персональний склад депутатських фракцій та груп утворених в Полтавській міській раді сьомого скликання та перелік депутатів, які не входили до складу жодної фракції або групи на момент обрання ради.

2. Перелік та персональний склад депутатських фракцій та груп утворених в Полтавській міській раді сьомого скликання та перелік депутатів, які не входять до складу жодної фракції або групи станом на 1 квітня 2020 року.

3. Поіменний перелік депутатів, що за період сьомого скликання Полтавської міської ради займали посаду Секретаря міської ради, яку фракцію/групу представляли на момент обрання та термін перебування на займаній посаді.

4. Результати голосування за період сьомого скликання Полтавської міської ради, стосовно розгляду на своєму засіданні питання, щодо висловлення недовіри міському голові.

5. Результати голосування за період сьомого скликання Полтавської міської ради, стосовно розгляду на своєму засіданні питання, щодо обрання секретаря міської ради.

6. Список депутатів, що змінили фракцію, групу або стали позафракційними, з обов’язковим врахуванням наступних даних: прізвище ім'я та по батькові депутата; з якої фракції або групи вийшов; дата коли ці зміни відбулися; причина виходу з фракції або групи; до якої фракції або групи він увійшов; від якої дати він є членом нової фракції або групи.

7. Список депутатів, що подали заяву до міської ради про складання депутатських повноважень та надати наступні дані: прізвище ім'я та по батькові депутата; з якої фракцію або групу представляв; дата коли подано заяву.

Полтавська міська рада є розпорядником запитуваної інформації, а сама інформація знаходиться у володінні розпорядника.
Хочемо наголосити, що запитувана нами інформація становить суспільний інтерес, а місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах гласності, підзвітності та відповідальності.
Згідно з ч. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Згідно з ч. 2 ст. 7 Закону України «Про інформацію», ніхто не може обмежувати право особи у виборі форм та джерел одержання інформації. Частина 3 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що запит може бути подано в тому числі електронною поштою на вибір запитувача. Запитувану інформацію прошу надати на електронну адресу: [email address]

Костянтин Донченко
Координатор моніторингу партій в Полтавській області