щодо членів Наглядової ради ДК "Укроборонпром" за квотою КМУ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віктор Слинько, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Віктор Слинько

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Прошу повідомити прізвища призначених за квотою КМУ двох членів наглядової ради ДК "Укроборонпром", яку вірогідно було утворено відразу після заснування ДК "Укроборонпром"у 2010 р.
2. З якої причини до теперішнього часу КМУ не призначив другого члена наглядової ради ДК "Укроборонпром" до складу діючої у теперішній час Наглядової ради ДК "Укроборонпром".
3. У звязку з призначенням у січні 2018р. членом наглядової ради ДК "Укроборонпром" іноземця - громадянина США Тетера Е.Джона, та беручи до уваги ті обставини, що за своїм статусом члени наглядової ради ДК "Укроборонпром" мають доступ до державної таємниці, у відповідності з вимогами ст.27 ЗУ "Про державну таємницю", прошу повідомити підставу/клопотання (з зазначенням посади та прізвища автора клопотання), згідно з якою доступ до державної таємниці було надано зазначеному іноземцю.

З повагою,

Віктор Слинько

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

В. СЛИНЬКУ
[FOI #45199 email]

Шановний пане Вікторе!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 27.01.2019, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України (далі – Регламент), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який приймає рішення після обговорення питань на його засіданнях та видає постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 31.01.2018 № 42 членом наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» призначено Тетера Ентоні Джона.
Разом з тим, згідно із § 33 Регламенту розробниками актів Кабінету Міністрів є, зокрема, міністерства. Відповідно до § 34 Регламенту під час розроблення проекту акта Кабінету Міністрів розробник аналізує стан справ у відповідній сфері правового регулювання, причини, які зумовлюють необхідність підготовки проекту, визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, які, зокрема, унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також робить прогноз результатів реалізації акта та визначає критерії (показники), за якими оцінюватиметься ефективність його реалізації.
Розробником вказаного вище розпорядження Кабінету Міністрів є Мінекономрозвитку разом з ДК «Укроборонпром».
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Мінекономрозвитку і ДК «Укроборонпром» для розгляду та надання Вам більш детальної інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване