Щодо чисельністі населення, кількості громадян, які виїхали з України і не повернулись, показників народжуваністі та смертністі у 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роках

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Державна служба статистики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.

Інформація щодо кількості громадян, які виїхали з України та показники народжуваності та смертності мають високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і була приводом для чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про чисельність населення по роках — за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки.

(2) Надати інформацію про кількість громадян, які виїхали з України і не повернулись по роках — за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки.

(3) Надати інформацію про народжуваність та смертність по роках — за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Державна служба статистики України

2 Attachments

 

 

!

 

04.02.2019 - , .

 

.

 

,

..

,

, . (044) 287-06-72

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

!

 

04.02.2019 - -, .

 

.

 

,

..

,

, . (044) 287-06-72

 

 

From: ..
Sent: Monday, February 11, 2019 5:24 PM
To: [FOI #45512 email]
Subject: 04.02.2019

 

 

 

!

 

04.02.2019 - , .

 

.

 

,

..

,

, . (044) 287-06-72

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]