Щодо будівництва платних доріг

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Міністерство інфраструктури України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, розвитку, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури авіаційного, морського та річкового транспорту, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

Питання будівництва платних доріг має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації. Це питання є особливо важливим в зв’язку з розвитком Україно-Польських відносин, як в сфері туризму до Європи, так і з точки зору трудової міграції українців до Польщі.

Оскільки розвиток інфраструктури доріг є одним з пріоритетних завдань, то й реалізація проектів зі створення платних доріг має суттєве значення.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати статистичну інформацію у вигляді таблиці про плани та стан будівництва платних доріг на умовах концесії в Україні в період з 2000 року по теперішній час, автомобільне навантаження на кожну з таких ділянок, та заплановані строки введення в експлуатацію таких ділянок.

(2) Надати інформацію про інвестиційні пропозиції, умови та ділянки доріг, які пропонуються потенційним інвесторам та інформацію про підприємства та іноземні компанії, які виявили бажання приймати участь у будівництві та експлуатації таких ділянок доріг.

(3) Надати інформацію про стан реалізації раніше анонсованих проектів платних доріг на ділянках:

* Краковець-Львів
* Львів-Броди
* Броди-Рівне
* Київ-Біла Церква
* Житомир-Одеса

(4) Надати інформацію які концесійні конкурси було проведено з 2000 року по теперішній час, їх результати та концесійні конкурси заплановано провести.

(5) Надати інформацію про розмір плати, яку планується встанвити за кілометр проїзду.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Катеринчук,

1 Attachment

 

,

³

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

1 Attachment

̳ . 08.05.2019

̳ 24.05.2019 6070/26/10-19.

 

 

ѳ

 

+38-044-287-60-00

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]