Щодо біографічних довідок та посадових інструкцій співробітників Генеральної прокуратури України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

✵ ✵ ✵

Діяльність Генеральної прокуратури України є предметом численних згадувань в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес до її діяльності.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати скан-копії витягів з біографічних довідок та скан-копії посадових інструкцій співробітників Генеральної прокуратури України:

БУЛАЄНКО Євгенія Михайловича;
АЛЬОХІНА Олександра Ігоровича;
АТАМАНЧУКА Сергія Миколайовича;
ЗЕМСКОВА Ігоря Сергійовича;
ПСЮКА Романа Иосиповича;
ПІЛЯЙ Івана Володимировича;
ЗИМОГЛЯДА Валерія Миколайовича;
НЕСКОРОДЯНОГО Андрія Миколайовича.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

public, Генеральна Прокуратура України

1 Attachment