Щодо бази даних

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Байлюк Алексей

Державна служба статистики України

Доброго дня!

Мої численні запити через «Доступ до правди» та безпосередньо до ДСС та облстатів з проханням надання наявних даних за результатами проведених переписів населення України 1959 – 2001 років здебільшого закінчувались наданням часткової інформації та посиланнями на її неповність, або відсутність.
У той же час, у цій царині діють законодавчі акти, які регулюють відносини стосовно обігу суспільної інформації.
Згідно із Законом України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію»:
Держава гарантує суб'єктам інформаційних відносин відкритий доступ до офіційної державної статистичної інформації, за винятком інформації, доступ до якої обмежений згідно із законом (п.3 ст.18).
Правовий режим державної статистичної інформації визначається Законом України "Про державну статистику", іншими законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (п.4.ст.18).
Згідно із Законом України від 17 жовтня 1992 р. № 2614-ХІІ «Про державну статистику» органи державної статистики зобов'язані (ст.14) забезпечувати:
гласність статистичної інформації;
рівний доступ до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб;
збереження, накопичення, актуалізацію та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;
Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом (ст. 24).:
систематичної публікації її в друкованих виданнях;
поширення її засобами масової інформації;
безпосереднього її надання державним органам та органам місцевого самоврядування, а також надання її у відповідь на запит
на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до
публічної інформації", іншим юридичним, а також фізичним особам.
Порядок і умови надання фізичним та юридичним особам
статистичної інформації за запитами визначаються законами України
"Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію" та цим Законом.
Не може бути відмовлено в наданні за запитом знеособленої
статистичної інформації, отриманої в процесі статистичних
спостережень, проведених за рахунок коштів Державного бюджету
України чи замовника на підставі договору. Така статистична
інформація не може бути віднесена до конфіденційної інформації та
надається безоплатно, крім випадків відшкодування фактичних витрат
для копіювання та друку відповідно до Закону України "Про доступ
до публічної інформації".
Згідно із Законом України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (ст.21):
- інформація на запит надається безкоштовно (п.1).
- у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк (п.2).
- при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується (п.4).
Згідно із Законом України «Про інформацію» (ст.29) під суспільно необхідною інформацією розуміється інформація, що є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Власне це відноситься й до статистичних даних результатів проведених переписів населення України.
Враховуючи викладене, вважаю, що вимоги деяких облстатуправлінь (листи додаються) про платність послуг з надання згаданої інформації на базі наявних статистичних даних (статистичних спостережень) є безпідставними і за певних умов можуть кваліфікуватися як:
такі, що потребують значного доопрацювання (переопрацювання) через неналежні збереження, накопичення та актуалізацію статистичної інформації;
корупційна вимога.

Виходячи з наведеного, з метою визначення наявної баз даних переписів національного і мовного складу населення регіонів України, на підставі статей 1, 13, 19, 20, 21 Закону України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
перелік (номенклатура) табличного матеріалу за підсумками переписів населення України 1959-2001 років, що зберігається в ДСС України та облстатах;
перелік (номенклатура) табличного матеріалу за підсумками переписів населення України 1959 – 2001 років, що ДСС України та облстатами передані на зберігання в архівні установи.

З повагою,

Байлюк Олексій

Державна служба статистики України

3 Attachments

Байлюк Олексій

Доброго дня !

На запити від 31.10.2016 Державна служба статистики України надсилає скан-копію листа-відповіді та файли із інформацією , що додається.

Просимо повідомити про отримання на цю електронну адресу.

З повагою,
Прокопчук Ірина,
відділ забезпечення доступу до публічної інформації департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату України, тел. 044 287 12 33

Державна служба статистики України

3 Attachments

Байлюк Олексій

Доброго дня !

На запити від 31.10.2016 Державна служба статистики України надсилає скан-копію листа-відповіді та файли із інформацією , що додається.

Просимо повідомити про отримання на цю електронну адресу.

З повагою,
Прокопчук Ірина,
відділ забезпечення доступу до публічної інформації департаменту поширення інформації та комунікацій Держстату України, тел. 044 287 12 33

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дСЛХєНП,

Ъ РПЧБЗПА 

зху Х мХЗБОУШЛіК ПВМБУФі

ФЕМ. 099-132-99-45

ФЕМ. 067-586-84-16

ФЕМ. 073-461-89-59

 

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дСЛХєНП,

Ъ РПЧБЗПА 

зху Х мХЗБОУШЛіК ПВМБУФі

ФЕМ. 099-132-99-45

ФЕМ. 067-586-84-16

ФЕМ. 073-461-89-59

 

Артемівск місто,

1 Attachment

Артемівск місто,

1 Attachment

ГУС у Рівненській області,

1 Attachment

Головне управлiння статистки у Вiнницькiй областi,

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-14578-20ee7e22.

--
З пов. Головне управлiння статистики у Вiнницькiй областi
mailto:[адресу приховано]

ГУС у Дніпропетровській області,

1 Attachment

Здравствуйте.

--
С уважением,
ГУС mailto:[адресу приховано]

Головне управління статистики у Харківській області,

2 Attachments

Державна служба статистики України

1 Attachment

Доброго дня, .

--
З повагою,
ГУС у Чернівецькій області mailto:[адресу приховано]

ГУС в Закарпатській обл.,

1 Attachment

Добрий день!

--
З повагою,
Головне управлiння статистики у Закарпатськiй областi
Приймальна: (03122)3-53-66
Факс: (0312)64-12-73
Електронна пошта: (0312)61-25-74, моб.тел. 0995314750
mailto:[адресу приховано]
http://www.uz.ukrstat.gov.ua

ГУС в Закарпатській обл.,

1 Attachment

Добрий день!

--
З повагою,
Головне управлiння статистики у Закарпатськiй областi
Приймальна: (03122)3-53-66
Факс: (0312)64-12-73
Електронна пошта: (0312)61-25-74, моб.тел. 0995314750
mailto:[адресу приховано]
http://www.uz.ukrstat.gov.ua

1 Attachment

№ 18.1-21/74 від 14.11.2016

Головне управління статистики у Миколаївській області
Сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання.
0512 50 08 48

Надсилаємо відповідь на запит від 30.10.2016 щодо матеріалів за підсумками переписів населення України за 1959-2001 роки.

Назва файлу «PI»

Байлюк Олексій
[адресу приховано]
[FOI #14578 email]
[адресу приховано]

Начальник П.Ф. Зацаринський

1 Attachment

№ 18.1-21/74 від 14.11.2016

Головне управління статистики у Миколаївській області
Сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу кадрово-документального забезпечення та контролю виконання.
0512 50 08 48

Надсилаємо відповідь на запит від 30.10.2016 щодо матеріалів за підсумками переписів населення України за 1959-2001 роки.

Назва файлу «PI»

Байлюк Олексій
[адресу приховано]
[FOI #14578 email]
[адресу приховано]

Начальник П.Ф. Зацаринський

Державна служба статистики України

1 Attachment


 

Державна служба статистики України

1 Attachment


 

Державна служба статистики України

1 Attachment


 

Державна служба статистики України

1 Attachment


 

Державна служба статистики України

1 Attachment

Здравствуйте, .

--
С уважением,
Gus mailto:[адресу приховано]

Державна служба статистики України

1 Attachment

Здравствуйте, .

--
С уважением,
Gus mailto:[адресу приховано]

2 Attachments

Доброго дня ,

--
З повагою,
ГУССО mailto:[адресу приховано]

Головне управління статистики у Запорізькій області,

1 Attachment

ГУС у Тернопільській області,

1 Attachment

Добрий день.

--
З повагою,
Головне управління статистики
у Тернопільській області mailto:[адресу приховано]

ГУС у Тернопільській області,

1 Attachment

Добрий день.

--
З повагою,
Головне управління статистики
у Тернопільській області mailto:[адресу приховано]