Щодо актів цивільного стану

Доброго дня!

У відповідності до пункту 3.14 Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 24.07.2008  № 1269/5, (далі - Інструкція) у видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у випадках, передбачених пунктом 18 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 1064 (далі - Порядок).
Пунктом 18 Порядку вставлено підстави для відмови у видачі витягу, а саме: подання заяви особою, що не має права на отримання витягу згідно з цим Порядком, непред'явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі, відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі відомостей.

Існують випадки коли заявникам видається відмова у видачі витягу щодо акта цивільного стану родича у зв'язку з відмінністю написання прізвищ родичів (наприклад сИдоренко - сІдоренко тощо).
Крім того, під час судових засідань представники територіальних органів юстиції наполягають, що особи мають вживати заходів щодо внесення змін до актів цивільного стану.

Враховуючи, що згідно зі статтею 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а також, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію щодо законодавчих та/або нормативно-правовими актами, якими визначено (з вказівкою назви акта й відповідного пункта, абзаца, частини, статті тощо):
1 - повноваження Міністерства юстиції України та/або його територіальних органів, структурних підрозділів тощо встановлювати факт родинних зв'язків;
2 - право відмови у видачі витягів з Реєстру про своїх родичів у зв'язку з різним написання прізвищ родичів;
3 - зміна до актів цивільного стану підтверджує факт родинного зв'язку.

Крім того, прошу інформувати про законодавчі та підзаконні акти, якими врегульовуються питання розбіжного написання прізвищ, імен, по батькові в актах цивільного стану, виданих до 1991 року й оформлених здебільшого російською мовою, та актах цивільного стану, виданих після 1991 року й оформлених українською.

З повагою,

Андрій Голота