Щодо актів огляду технічного стану будинку

Олена Глушко

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
04070, м. Київ, Контрактова площа, 2

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Подільського району м. Києва»
04071, м. Київ, вул. Хорива, 36

Інформаційний запит
в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закону)

Відповідно до частини другої статті 1 Закону доступ до публічної інформації є відкритим, крім випадків, встановлених законом. Згідно статті 5 Закону, не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів. Згідно ст. 13, ч. 1 Закону, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування. Згідно ст. 15 Закону, розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо); 2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; 3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

Відповідно до п.1.2.2. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, які були затверджені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 76 від 17.05.2005, до складу документації, яка ведеться виконавцями послуг, входять кошториси, описи робіт на поточний і капітальний ремонт, а також акти технічних оглядів. Відповідно до п.2 Правил, контроль за технічним станом жилих будинків здійснюється шляхом впровадження системи технічного огляду. Згідно п. 2.1.1., загальні огляди жилих будинків передбачають комплексне обстеження комісією елементів приміщень будинку, а також їх зовнішнього благоустрою з метою визначення технічного і санітарного стану, виявлення несправностей і прийняття рішень щодо їх усунення, а також визначення готовності будинків до експлуатації в наступний період. Загальний огляд проводиться з періодичністю два рази на рік - навесні та восени (весняний та осінній огляди). Форма акта загального огляду жилого будинку наведена у додатку 1 до Правил. Згідно п. 2.1.2, основними завданнями загального огляду будинків є, між іншим, перевірка готовності жилих будинків, комунікацій, обладнання і елементів благоустрою до експлуатації в осінньо-зимовий період, а також визначення обсягів та видів ремонтних робіт щодо кожного будинку для врахування під час формування плану на наступний рік або уточнення відповідних планів поточного року. Згідно п. 2.2.1 Правил, позапланові огляди передбачають огляд окремих елементів будинку або приміщень після злив, ураганних вітрів, сильних снігопадів, повеней та інших явищ стихійного характеру, що викликають ушкодження окремих елементів будинків, а також у разі аварій на зовнішніх комунікаціях чи при виявленні деформації конструкцій. Згідно п.2.2.2. виявлені у процесі загального та позапланового огляду несправності та причини, що їх викликали, а також технічний стан елементів жилого будинку записуються в журналі обліку результатів огляду. Згідно п. 2.2.3 Правил, на підставі актів оглядів необхідно в місячний термін: а) скласти перелік (за результатами весняного огляду) заходів і встановити обсяги робіт, необхідних для підготовки будинку і його інженерного обладнання до експлуатації в наступний осінньо-зимовий період; б) уточнити обсяги робіт із поточного ремонту (за результатами весняного огляду на поточний рік і осіннього огляду - на наступний рік), а також виявити несправності й ушкодження, усунення яких потребує капітального ремонту; в) перевірити готовність (за результатами осіннього огляду) кожного будинку до експлуатації в осінньо-зимових умовах.

На підставі вищевикладеного ПРОШУ:
1) Надати копії актів загальних оглядів технічного стану жилого будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 9, за 2017 та 2018 рік.
2) Надати копії записів в журналі обліку результатів огляду, здійснених стосовно виявлених у процесі загального та позапланового огляду зазначеного вище будинку несправностей та результатов обстеження технічного стану його елементів.
3) Повідомити перелік заходів та робіт, необхідних для підготовки будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 9 та його інженерного обладнання до експлуатації в наступний осінньо-зимовий період, робіт із поточного ремонту та несправностей й ушкоджень, усунення яких потребує капітального ремонту, згідно документації за 2018 рік.

Нагадую, що відповідно до положень статті 22 Закону відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути отримана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації, що тягне за собою адміністративну відповідальність.
Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відома або має бути відомо хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Наперед дякую за відповідь у термін згідно ст.20 Закону.

З повагою,
Глушко Олена Вікторівна