Шахрайства, беззаконня та свавілля миколаївського будiвельника Валєєва А.К.

Доброго дня шановна Національна Поліція!

ЗАЯВА
про скоєння злочину (в порядку ст.214 КПК України)

* Огренич Жанни Миколаївни

Пр. Центральний, 135, кв.77, м. Миколаїв

тел. 0505819813

* Огренич Валерія Вікторовича

Вул. Ген. Карпенка, 2-а, кв.9, м. Миколаїв, 54000

* Огренич Станіслава Вікторовича

Вул. Ген. Карпенка, 2-а, кв.9, м. Миколаїв, 54000

* Остяк Наталі Василівни

Пр. Центральний, 137-а, кв.2, м. Миколаїв, 54000

* Бондаренко Тетяни Андріївни

Вул. Карла Лібкнехта, 4, кв.78, м. Миколаїв

Тел. 0930623797

* Бондаренко Тетяни Вікторівна

Пр. Центральний, 74, кв.4, м. Миколаїв

Та інші (всього більше 90 інвесторів)

У кінці 2009 року ТОВ «Телец-ВАК» (код ЄДРПОУ 31707056, адреса: пров. Транспортний, 9, тел.0512471799) в особі генерального директора Валєєва Анатолія Казанфіровича отримав дозвільні документи на будівництво другої черги будинку за адресою м.Миколаїв, вул. Чигрина, 94. В тому числі 30.12.2009р ним отримано Дозвіл на виконання будівельних робіт №01017-09 (додається копія відповіді УДАБІ у Микол.обл.). Всього друга черга будівництва об’єкта розрахована на 3 під’їзди (5,6,7), або біля 100 квартир.

ЗУ «Про інвестиційну діяльність» від 1991 року передбачає механізм фінансування будівництва житла в Україні.

Відповідно до ч.3 ст. 4 цього Закону інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва (надалі – ФФБ), фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового

будівництва. Інші способи фінансування будівництва таких об'єктів визначаються виключно законами.

А відповідно до ст.14 цього Закону фізична або юридична особа, або спільний інвестор ФОН стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ на основі типового договору затвердженого Кабінетом Міністрів України.

При цьому існує спеціально розроблений типовий договір на інвестування будівництва.

Грошові кошти від громадян мають вноситися на рахунки ФФБ в банківських установах та використовуватися виключно для мети ФФБ, Держава в особі повноважних органів здійснює контроль за використанням таких коштів.

В той же час Валєєв А.К., діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману свідомо пішов на порушення вимог вказаного Закону.

В порушення вказаних норм Валєєвим А.К. та підлеглими йому працівниками ТОВ «Телец-ВАК» у 2007 році було розроблено власну схему фінансування будівництва будинку громадянами-інвесторами, при якій грошові кошти громадян спрямовувалися б не на спеціальні рахунки Фонду фінансування будівництва, а безпосередньо в касу ТОВ «Телец-ВАК». При цьому Валєєв А.К. отримував можливість необмеженого та безконтрольного розпорядження цими коштами на будь-які потреби, отримував можливість приховувати такі гроші, доходи, не сплачувати податки, використовувати гроші у своїх цілях.

Імітуючи діяльність з підготовки до будівництва будинку № 94 по вул. Чигрина в м.Миколаєві, Валєєв А.К. у 2009-2012 роках пропонував особам, що бажали придбати у цьому будинку квартири (Довірителем), укласти з ТОВ «Телец-ВАК» (Виконавцем) договір про дольову участь у будівництві вказаного будинку,

Згідно умов цього договору Довірителі доручали від свого імені Виконавцю виконати певні дії в інтересах та за рахунок коштів Довірителя щодо здійснення процедури будівництва квартир, розташованих в житлового будинку за адресою м. Миколаїв, вул. Чигрина, 94. При цьому Виконавець-забудовник взяв на себе зобов’язання завершити процедуру будівництва об’єкта в IV кварталі 2009р.

Протягом 2007-2012 років вказані договори уклали близько 100-130 громадян-інвесторів, введених в оману особисто Валєєвим А.К. та співробітниками ТОВ «Телец-ВАК» за його вказівкою.

Договори укладалися із громадянами-інвесторами в простій письмовій формі. Гроші за придбані квартири громадяни вносилися в готівковій формі «забудовнику» - ТОВ «Телец-ВАК», про що свідчать квитанції до прибуткових касових ордерів.

До складу цих інвесторів входили в тому числі заявники:

- Огренич Жанна Миколаївна, яка за договором сплачує до ТОВ «Телец-ВАК» загалом 694 215, 00гривень за квартиру №125 та №123.

- Огренич Валерій Вікторович, яка за договором сплачує до ТОВ «Телец-ВАК» 200757,00гривень за квартиру №124.

- Огренич Станіслав Вікторович, який за договором сплачує до ТОВ «Телец-ВАК» 411303,00гривень за трьохкімнатну квартиру (наразі номер невідомий).

- Остяк Наталя Василівна, яка за договором сплачує до ТОВ «Телец-ВАК» 325394,72гривень за двохкімнатну квартиру (наразі номер невідомий).

- Бондаренко Тетяна Андріївна, яка за договором сплачує до ТОВ «Телец-ВАК» 658400,00гривень за квартиру №109 та №110.

- Хижниченко Олена Олександрівна, яка за договором сплачує до ТОВ «Телец-ВАК» 431420,00 гривень за квартиру №124.

Загалом тільки даними особами керівнику ТОВ «Телец-ВАК» Валєєву А.К. сплачено майже 3 000 000,00 гривень.

Враховуючи середню вартість одного квадратного метра на момент розрахунків – біля однієї тисячі доларів США, інвестори протягом 2007-2012 загалом довірили ТОВ «Телец-ВАК» для будівництва другої черги будинку № 94 по вул. Чигрина близько 60 000 000 (Шістдесяти мільйонів) гривень власних грошових коштів, повністю профінансував будівництво Квартир у вказаному будинку.

Імітуючи виконання умов договорів з інвесторами, після отримання вказаних грошових коштів в ТОВ «Телец-ВАК», Валєєв А.К., продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян розпорядився виконати незначну долю будівельних робіт з будівництва вказаного будинку, спрямувавши на це невелику частину отриманих грошових коштів.

Усвідомлюючи, що грошові кошти громадяни вносили до ТОВ «Телец-ВАК», саме для фінансування будівництва будинку №94 по вул. Чигрина для отримання житла, Валєєв А.К. обманув їх та віддав розпорядження своїм підлеглим співробітникам ТОВ «Телец-ВАК» розпорядитися даними грошима не за їх цільовим призначенням, а на задоволення його власних потреб та потреб ТОВ «Телец-ВАК», кінцевим беніфенціарним власником та засновником якого є Валєєв А.К., таким чином незаконно заволодівши даними коштами.

Таким чином в період з 2007 по 2012 рік Валєєв А.К. незаконно заволодів чужим майном - більш ніж 60 000 000 (Шістдесяти мільйонів) гривень, які належали особам, що уклали з ТОВ «Телец-ВАК» договори на інвестування будівництва будинку 94 по вул.Чигрина у м.Миколаєві.

До теперішнього часу будівництво багатоквартирного будинку завершено не було. А після 9 років очікування на виконання умов Договорів з боку ТОВ «Телец-ВАК» громадяни, які вносили кошти на будівництво вказаного будинку почали отримувати листи із повідомленням про розірвання з ними договорів на підставі невнесення ними незначних залишків грошів на будівництво будинку (залишки оплат складають менше 10-7% від вартостей квартир).

Крім того у 2012-2013 роках співробітники ТОВ «Телец-ВАК» за вказівкою Валєєва А.К. не маючи жодних дозвільних документів на будівництво «будинку 34 по вул. Садова» у м.Миколаєві розповсюдили інформацію про будівництво цього будинку даним підприємством.

Діючи за схемою, аналогічною схемі з будівництвом будинку 94 по вул. Чигрина, в порушення норм Закону України «Про інвестиційну діяльність», співробітники ТОВ «Телец-ВАК» за вказівкою Валєєва А.К. укладали з громадянами, які виявили бажання придбати квартири у цьому будинку, договори про дольову участь у будівництві вказаного «будинку 34 по вул. Садовій» м. Миколаєва.

Згідно умов цих договорів Довірителі також доручали від свого імені Виконавцю виконати певні дії в інтересах та за рахунок коштів Довірителя щодо здійснення процедури будівництва квартир, розташованих у цьому житлового будинку. При цьому Виконавець-забудовник також взяв на себе зобов’язання завершити процедуру будівництва об’єкта у ІІ кварталі 2014 р.

Так, інвестори, будучи введеними в оману співробітниками ТОВ «Телец-ВАК», які діяли під керівництвом та за вказівкою Валєєва А.К. укладали з ТОВ «Телец-ВАК» договори про дольову участь у будівництві вказаного будинку 34 по вул. Садовій м.Миколаєва.

Згідно умов даного договору інвестори доручали Виконавцю - ТОВ «Телец-ВАК» здійснити процедуру будівництво квартир в житлового будинку за адресою м. Миколаїв, вул. Садова, 34. На виконання умов вказаного договору сплачували значні зазначені кошти за будівництво квартир.

Але у 2017 році, згідно відповіді Управління ДАБІ у Миколаївській області від 27.01.2017р. №1014-492017, інвестори дізналися, що в реєстрі відсутні записи щодо документів, в яких зазначено об’єкт будівництва багатоквартирний будинок за адресою вул. Садова, 34, м. Миколаїв (відповідь УДАБІ додається).

Вказаними грошовими коштами Валєєв А.К. також незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд для задоволення власних потреб та потреб його підприємства - ТОВ «Телец-ВАК».

На даний час Валєєв А.К. стверджує, нібито у договорах йшлося про будинок № 94 по вул. Чигрина, а адреса Садова, 34 вказана помилково. В це можна було б повірити якби не одна обставина - квартиру №124 у будинку № 94 по вул.Чигрина ТОВ №Телец-ВАК» на той момент вже було продано громадянину Огренич Валерію Вікторовичу за Договором №17-10/07 від 17 жовтня 2007р, який також вніс грошові кошти на її будівництво.

Підкреслюється: одна й та саме квартира №124 була продана два рази.

Випадки внесення громадянами до ТОВ «Телец-ВАК» грошових коштів на будівництво неіснуючого будинку вул. Садова, 34, м. Миколаїв чисельні.

КРІМ НЕІСНУЮЧОГО БУДИНКУ ТОВ «Телец-ВАК» ПОЧАВ ПРОДАВАТИ НЕІСНУЮЧІ ГАРАЖІ:

Згідно ч.1 ст.34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (Право на виконання будівельних робіт), Замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля".

Категорії класів наслідків СС1, СС2, СС3 визначені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Згідно ч.1 ст.37 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Проектною документацією на будівництво житлового будинку не передбачалось будівництво підземних гаражів, або вбудованих у перший поверх гаражів, що передбачено вимогам ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, а будівництво передбачалось окремо розташованих одноповерхових гаражів.

Відомо, що будівництво окремо розташованих одноповерхових капітальних гаражів здійснюється на землях існуючих гаражних кооперативів або на території індивідуальних приватних будинковолодінь згідно з розробленою, погодженою та затвердженою в установленому порядку проектною документацією.

Враховуючи, що норми діючого законодавства України, в тому числі ст.41 Земельного кодексу України, відрізняють та відокремлюють цільове призначення земельної ділянки для будівництва житлового будинку від гаражного будівництва, що є передумовою отримання дозволу на будівництво, та зрештою – передумовою належного виконання укладених з інвесторами Договорів.

Відсутність у ТОВ «Телец-ВАК» правовстановлюючих документів на земельну ділянку із цільовим призначенням для будівництва групи гаражів та відсутність Дозволу на їх будівництво свідчить про завідому неможливість виконання Договору з боку ТОВ «Телец-ВАК» щодо будівництва таких гаражів.

Згідно рішення Миколаївської міської ради №36/56 від 04.09.2009р. та рішення №48/34 від 18.06.2015р. (копії рішень з офіційного сайту Миколаївської міської ради додаються), ТОВ «Телец-ВАК» не отримував земельну ділянку для будівництва групи гаражів.

Згідно відповіді управління УДАБІ в Миколаївській області, ТОВ «Телец-ВАК» НЕ ОТРИМУВАВ ДОЗВІЛ на будівництво групи гаражів розташованих на території біля 2 черги багатоповерхового житлового будинку за адресою забудови: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 94.

За таких підстав, наразі достовірно відомо про неможливість ТОВ «Телец-ВАК» здійснювати будівництво гаражів (було наголошено про будівництво та отримані кошті на будівництво 25 гаражів).

Ухвалами Заводського районного суду м. Миколаєва у справах №487/896/18 від 04.04.2018р.; 487/876/18 від 05.04.2018р.; 487/877/18 від 06.04.2018р. ; 487/898/18 від 03.04.2018р. від ТОВ «Телец-ВАК» витребувані наступні документи:

* Викопіювання (витяг) робочої проектної документації стосовно будівництва будинку (квартир);

* інформаційні Довідки (до Витягу з робочого проекту) про надання проектного (будівельного) номера квартирам;

* копії відповідних документів, які дають право на будівництво групи гаражів;

* правовстановлюючі документи (договір оренди / державний акт про право власності / інформаційну довідку з державного реєстру речових прав / витяг з Державного земельного кадастру) про право на земельну ділянку із цільовим призначенням відповідним для будівництва групи гаражів;

* довідки розрахунку відсотку готовності об’єкту незавершеного будівництва гаражів.

ЖОДНИЙ ІЗ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ДОКУМЕНТІВ НАДАНИЙ НЕ БУВ

(ВОЧЕВИДЬ ЗА ЇХ ВІДСУТНІСТЬ)!

Дані обставини свідчать про намір керівників ТОВ «Телец-ВАК» Валєєва А.К. лише заволодіти коштами громадян під виглядом будівництва квартир та гаражів.

На теперішній час достовірно не відомо скільки громадян постраждали від дій співробітників ТОВ «Телец-ВАК», оскільки перелік осіб, що придбали квартири в будинку та гаражі, Валєєвим А.К. приховується, як приховуються і повні суми залучених коштів.

Також не відомо скільки квартир та гаражів були перепродані декілька разів, оскільки відсутній повний реєстр інвесторів будівництва, що дозволяє співробітникам ТОВ «Телец-ВАК» здійснити кримінальне правопорушення, направлене на заволодіння коштами громадян.

Крім всього переліченого, на теперішній час Валєєв А.К. почав шантажувати інвесторів зникненням та розтратою сплачених коштів у 2007-2012 роках, та вимагає додатково сплатити ще таку ж суму коштів, начебто щоб він міг добудувати будинок, в іншому випадку він попереджає, що перепродасть права на дані квартири іншим особам. - В ТАКОМУ ВИПАДКУ ми будемо позбавлені всіх сплачених коштів та прав на наші квартири.

Таким чином ми вважаємо, що своїми умисними діями Валєєв А.К. протягом 2007-2014 років умисно шляхом обману незаконно заволодів коштами громадян, що виступили інвесторами будівництва будинків №94 по вул.Чигрина та №34 по вул.Садовій м.Миколаєва в сумі більше 60 000 000 гривень. У діях Валєєв А.К. та підлеглих йому осіб – працівників ТОВ «Телец-ВАК» містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі наведеного, ПРОСИМО:

1. Зареєструвати в ЄРДР кримінальне провадження за фактом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками ч.4 ст.190 КК України та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

2. Визнати інвесторів громадян України Огренич Жанну Миколаївну, Огренич Валерія Вікторовича, Огренич Станіслава Вікторовича, Остяк Наталю Василівну, Бондаренко Тетяну Андріївну потерпілими у даному кримінальному провадженні.

3. Вжити заходи забезпечення кримінального провадження шляхом:

- накладення арешту на об’єкт незавершеного будівництва другої черги будинку за адресою м.Миколаїв, вул. Чигрина, 94 (Дозвіл на виконання будівельних робіт №01017-09).

- заборонити ТОВ «Телец-ВАК» вчиняти будь-які дії, пов’язані із розпорядженням майновими правами на квартири розташовані в житловому будинку за адресою м. Миколаїв, вул. Чигрина, 94 (ІІ черга).

4. Вчинити невідкладні слідчі дії, та провести досудове розслідування в повному обсязі.

5. Просимо надати нам Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та вказати номер кримінального провадження.

Документи, що доказують та підтверджують факт вчинення злочину, будуть надані інвесторами (потерпілими) слідчому після реєстрації кримінального провадження в ЄРДР.

«_26_» __жовтня____2018р.

З повагою до Вас!
http://timer-odessa.net/news/dom_est_kva...
https://nikolaev-city.net/19004/stroitel...
https://news.pn/ru/money/83397
http://novosti-n.org/news/read/54777.html
http://www.nikpravda.com.ua/stroitelnaya...

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна поліція України

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Tetiana!

Створен запит #230359 до Сервіс вхідної електронної кореспонденції НПУ .

Ви можете [1]подивитися прогрес цієї заявки онлайн .

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна поліція України

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Tetiana!

Відповідь на Ваш запит [1]#230359 врахована.

Ваша команда: Сервіс вхідної електронної кореспонденції НПУ,

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна поліція України

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Tetiana!

Відповідь на Ваш запит [1]#230359 врахована.

Ваша команда: Сервіс вхідної електронної кореспонденції НПУ,

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...

Сервіс автоматизованої обробки та контролю вхідної кореспонденції, Національна поліція України

-- відповідь пишіть над цим рядком --

Доброго дня, Tetiana!

На ваше звернення #230359 надана відповідь:

Шановний заявник!

Ваше звернення передано на реєстрацію до Відділу організації розгляду
звернень та прийому громадян ДДЗ НПУ.
Стосовно подальшого статусу розгляду звернення, звертайтеся за телефоном:
+380 (44) 254-7458 або +380 (44) 256-1512

[1]Перейти для ознайомлення з відповіддю.

--------------------------------------------------------------------------

Цей лист згенеровано автоматично системою.
Не відповідайте на нього.

References

Visible links
1. https://ticket.np.gov.ua/view.php?auth=o...