Розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №19 від 19.01.2009

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

Відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

У пункті 6.4. розділу 6 Постанови №10 від 29.09.2016 Пленуму Вищого адміністративного суду України вказано, що перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним і з огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття, а інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє: 2) з'ясуванню та розумінню причин, які лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа; 3) посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень; 7) виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам; 11) викриттю недоліків у діяльності органів публічної влади, їхніх працівників; 12) виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою; 15) виявленню фактів введення громадськості в оману.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.) Копію Розпорядження Приморської районної адміністрації Одеської міської ради №19 від 19.01.2009 «Про затвердження акту державної приймальної комісії від 29.12.2008 про прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об'єкта».

2.) Копію Акту державної приймальної комісії від 29.12.2008 про прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об'єкта (багатоквартирний будинок №12 по вул. Ясна).

З повагою,

Андрій Вірастюк

Від: Відділ по роботі зі зверненнями громадян

Посилання

Від: Відділ по роботі зі зверненнями громадян

[ Email has no body, please see attachments ]

Посилання