Роз'яснення щодо наказу МФУ 44

Бондаренко Сергій

п. 30 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України (надалі за текстом – БКУ) визначено, що кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень
Абзацом 1 п.3 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 передбачено, зокрема, що установа незалежно від того, чи веде вона бухгалтерський облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією, для забезпечення своєї діяльності складає індивідуальні кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису за кожною виконуваною нею бюджетною програмою (функцією).
Відповідно до частини 1 статті 80 БКУ, звітність про виконання місцевих бюджетів визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 цього Кодексу.
Частиною 3 статті 58 БКУ встановлено, що головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог.
Відповідно до статті 58 БКУ, Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» встановлено порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, але при цьому не зазначено, чи повинні розпорядники бюджетних коштів вести облік по кожній бюджетній установі.
Виходячи з вищевикладеного користуючись нормами Закону України "Про звернення громадян", з урахуванням п. 5. Наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44, прошу надати роз’яснення, чи повинен вестися облік розпорядником бюджетних коштів разом по розпоряднику, або по кожній бюджетній установі окремо, незважаючи на те, чи веде установа бухгалтерський облік самостійно, чи обслуговується централізованою бухгалтерією по індивідуальному кошторису.

З повагою,

Бондаренко Сергій

2800zv-Office_out, Державна казначейська служба України

--------------------------------------------------------------------------

This email was scanned by Bitdefender