Робочий час викладача

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Білоног Г. Дойкова В. Перезва О., будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Білоног Г. Дойкова В. Перезва О.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи)

ЗВЕРНЕННЯ

У зв’язку з тим, що в Одеському автомобільно-дорожньому коледжі було видане розпорядження № 01-05/06 від 21.01.2019 року (текст розпорядження додається на окремому листі та окремим файлом), представники педагогічного колективу нашого навчального закладу звертаються до Вас з проханням роз’яснити та надати вичерпну відповідь, чи має законні підстави дане розпорядження:
* чи має право адміністрація ВНЗ обмежувати кількість методичних днів викладачів та вимагати від викладачів їх щоденної присутності на робочому місці потягом 7,2 години?
* чи може адміністрація ВНЗ, маючи затверджений чинний розклад, змусити викладача провести заміну заняття, попередньо не погодивши це з викладачем?

Нам відомо, що згідно п.2 ст.56 ЗУ «Про вищу освіту» робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному навчальному плані.
Також, згідно ст.51.п.2Кодексу законів про працю України законодавством для вчителів встановлюється скорочена тривалість робочого часу при тривалості 36 годин (тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов'язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік). Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне педагогічне навантаження викладача.
У вищих навчальних закладах мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу встановлює вищий навчальний заклад з урахуванням виконання ним інших обов'язків (методичних, наукових, організаційних) і у порядку, передбаченому його статутом та колективним договором.
Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його індивідуальний навчальний план.
Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним навчальним планом викладача.
Робочий час викладача вищого навчального закладу визначається обсягом виконання ним певних обов'язків, зокрема, виконання ним навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи, і регламентується Нормами часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, Переліками основних видів наукової, організаційної, методичної роботи педагогічних і науково педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450.
Таким чином, ми розуміємо, що викладач не зобов’язаний знаходитися в навчальному закладі в час, коли там не заплановано проведення занять, засідання кафедр, нарад або інших заходів, передбачених індивідуальним навчальним планом викладача, оскільки його робочий час визначається обсягом виконання ним обов’язків. Відповідно, ми вважаємо, що така вимога адміністрації нашого ВНЗ є незаконною.
Зрозуміло, що в навантаженні робочого часу викладачів в розмірі 36 годин на тиждень у вищих навчальних закладах мова йде про весь робочий час викладача.
Враховуючи, що робочий час викладача вищого закладу освіти (не більше 1548 годин) включає в себе навчальну (не більше 900 годин), методичну, наукову та організаційну роботи, ці поняття співвідносяться як ціле та частина. Тобто, навчальна робота є лише частиною всього робочого часу викладача. Іншими частинами є методична, наукова та організаційна роботи.
Робота викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному навчальному плані. Вся сукупність цих робіт не може перевищувати 1548 годин на рік (але може бути меншою).
Якщо виконання цієї роботи допускає відсутність у ВНЗ і від цього не зменшується обсяг передбаченої планом та виконаної роботи (наприклад, в один з днів тижня відсутні заплановані будь-які заходи з навчальної, наукової, методичної, організаційної роботи), то відсутність в цей день викладача у навчальному закладі є правомірною.
Іншими словами, викладач має знаходитися на роботі тільки тоді, коли у ВНЗ за розкладом проводяться відповідні заходи (лекції, консультації, тощо).
Також, наприклад, характер наукової роботи викладача взагалі може вимагати її проведення поза межами ВНЗ, що унеможливлює його постійне знаходження протягом робочого часу в навчальному закладі.
Стосовно п.3. розпорядження № 01-05/06 від 21.01.2019 року, в якому йдеться про зобов’язання викладачів виходити в методичний день на заняття у випадку необхідної заміни в розкладі занять, звертаємося також з проханням роз’яснити, чи може адміністрація ВНЗ, маючи затверджений чинний розклад, змусити викладача провести заміну заняття, попередньо не погодивши це з викладачем?
Отже, просимо Вас надати відповідь на наступні питання:
1. Чи є правомірним питання обмеження викладачів в кількості методичних днів?
2. Чи може адміністрація ВНЗ, маючи затверджений чинний розклад, змусити викладача провести заміну заняття, попередньо не погодивши це з викладачем?
(З посадовій інструкції диспетчера: «Оголосити про заміну
навчальних занять під розпис викладача і старост груп»)
3. Чи має право голова профспілки підписувати такий документ без
обговорення з членами профкому.
4. Чи є правомірним виставляти викладачу який має 10-12 годин на тиждень,
по 1 парі кожний день виходячи із логіки розпорядження № 01-05/06 від
21.01.2019 року
5. Чи не повинен керівник користуватися у своїх діях науковою організацією
праці?
6. чи порушуються наше право на «на справедливые и благоприятные условия труда» згідно Статті 23 пункт 1 Декларації прав людини.

Заздалегідь вдячні Вам за допомогу,
викладачі Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ

З повагою,

Білоног Г. Дойкова В. Перезва О.

Карпенко Є., Міністерство освіти і науки України

1 Attachment