Рішення або ухвала суду у справі про скасування наказів Держкомтелерадіо.

Людмила Половинська

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Ухвалу або рішення суду про скасування наказів Держкомтелерадіо у судовому засіданні 21 серпня 2018 року. Уточнювальна інформація- попередня ухвала суду у цій справі:

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про прийняття адміністративної справи до провадження

03 липня 2018 року № 826/2925/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючої судді Кузьменко А.І., розглянувши матеріали адміністративної справи

за позовом Первинної профспілкової організації студії «Укртелефільм»,

Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм»,

ОСОБА_1

до Державного комітету телебачення і радіомовлення України

про визнання протиправними та скасування наказів

В С Т А Н О В И В:

Первинна профспілкова організація студії «Укртелефільм», Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм», ОСОБА_1 звернулись до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Державного комітету телебачення і радіомовлення України, в якому просять:

- визнати протиправними (незаконними) та скасувати з моменту прийняття:

1) Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України за №173 від 25 серпня 2015 року «Про реорганізацію державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (разом з додатками);

2) Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України №346 від 10 листопада 2015 року «Про внесення змін до наказу Держкомтелерадіо від 25 серпня 2015 року №173»;

3) Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України №41 від 01 лютого 2016 року «Про внесення змін до наказу Держкомтелерадіо від 25 серпня 2015 року №173»;

4) Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України за №247-к від 25 листопада 2015 року «Про передачу справ державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм».

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, головуючою суддею у адміністративній справі №826/2925/16 визначено суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Кузьменко А.І.

Розглянувши матеріали даної адміністративної справи, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Відповідно до абзацу 2 частини 14 статті 31 Кодексу адміністративного судочинства України у разі зміни складу суду на стадії розгляду справи по суті суд повторно розпочинає розгляд справи по суті, крім випадку, коли суд ухвалить рішення про повторне проведення підготовчого провадження.

Для забезпечення всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку, суд дійшов висновку про наявність підстав для її розгляду справи за правилами загального позовного провадження та необхідність призначення дати, часу і місця проведення підготовчого засідання.

Керуючись статтями 31, 241 - 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Прийняти до свого провадження адміністративну справі № 826/2925/16 за позовом Первинної профспілкової організації студії «Укртелефільм», Української студії телевізійних фільмів «Укртелефільм», ОСОБА_1 до Державного комітету телебачення і радіомовлення України про визнання протиправними та скасування наказів.

2. Призначити підготовче засідання, яке буде здійснено суддею Кузьменко А.І. 21 серпня 2018 року о 16 год. 40 хв.

Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал №6.

3. В підготовче засідання викликати повноважних представників сторін та інших учасників справи або їх представників.

4. Копії ухвали суду невідкладно надіслати сторонам та іншим учасникам справи, разом з витягом про їхні процесуальні права і обов'язки.

5. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя А.І. Кузьменко

Витяг про процесуальні права і обов'язки сторін, учасників справи та осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтею 44, статтею 47 Кодексу адміністративного судочинства України.

Стаття 44. Права та обов'язки учасників справи

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки.

2. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

5. Учасники справи зобов'язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою;

4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.

6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

9. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Стаття 47. Процесуальні права та обов'язки сторін

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

4. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.

З повагою,

Людмила Половинська