Ремонт доріг

Доброго дня!

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до ч. 2 статті 34 Конституції гарантовано право на вільний вибір джерел збору/отримання інформації, так само як і право на вибір форми зберігання, використання та поширення інформації.

Вказана конституційна гарантія закріплюється законодавчо в статті 7 Закону України «Про інформацію», яка визначає: «Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.»

Стаття 19 Закону встановлює, що запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Тобто всі зазначені форми запитів є рівноцінними та залежать лише від можливостей та зручності отримання інформації і визначаються виключно запитувачем. Натомість розпорядники інформації повинні створити належні умови для того, щоб надати кожному запитувачу рівні умови в отриманні інформації, незалежно від форми запиту. Закон не визначає пріоритетних форм подання запиту, навпаки, чітко вказує, що всі форми є рівноцінними.

Відповідно, запитувач має право отримувати інформацію саме в тій формі, яку визначає самостійно.

Для максимального спрощення процедури подання інформаційних запитів передбачена довільна форму запиту, обов’язковими реквізитами якої є лише:

1) ім\’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв\’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

Підпис і дата є обов’язковими умовами лише тоді, коли запит подається у письмовій формі.

Кабінет Міністрів України у Постанові № 583 від 25.05.2011 р. «Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» визначив, що відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п\’яти робочих днів з дня надходження запиту.

За інформацією, опублікованою на сайті https://zakupki.prom.ua/gov/company-0fc9... Горенська сільська рада здійснює капітальний ремонт доріг у с.Горенка.

Капітальний ремонт – запланований обсяг робіт без підвищення категорії дороги з комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільної дороги і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів, з врахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень, до діючих нормативних вимог з урахуванням категорії і значення дороги.
Критерієм для призначення капітального ремонту є такий транспортно-експлуатаційний стан дороги, який не задовольняє вимогам міцності дорожньої конструкції (з її підсиленням та вирівнюванням поздовжнього та поперечного профілів або влаштування нового дорожнього одягу окремими ділянками в місцях розширення проїзної частини, виправлення і перебудова земляного полотна) та/або безпеки дорожнього руху відповідно до чинних нормативно-технічних документів. Капітальний ремонт виконується комплексно по всіх спорудах і елементах дороги, що ремонтується.
Допускається проведення вибіркового капітального ремонту окремих ділянок і елементів дороги, а також дорожніх споруд (капітальний ремонт мостів, переправ тощо). Капітальний ремонт виконується відповідно до розробленої і затвердженої в встановленому порядку проектно-кошторисної документації.
На ділянках проведення капітального ремонту дороги при ремонті проїзної частини (дорожнього одягу та покриття) передбачається виконати:
- повне фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття;
- розбирання основи існуючого дорожнього одягу;
- часткове розбирання існуючого земляного полотна в місцях влаштування дорожнього одягу;
- ущільнення основи земляного полотна в місцях розбирання існуючого дорожнього одягу та земляного полотна;
- влаштування нижнього шару основи із щебенево-піщаної суміші С-5 згідно ДСТУ Б В.2.7-30-2013 товщиною 25 см;
- влаштування верхнього шару основи із щебенево-піщаної суміші С-7 марки М-40, обробленої цементом згідно ДСТУ Б В.2.7-207:2009 товщиною 17 см;
- розлив бітумної емульсії (60%) на бітумі БМП - 0,85 л/м2;
- влаштування нижнього шару покриття із гарячої крупнозернистої пористої асфальтобетонної суміші типу А-Б марки І БНД 60/90 товщиною 10 см;
- розлив бітумної емульсії (60%) на бітумі БМП - 0,35 л/м2;
- влаштування середнього шару покриття із гарячої дрібнозерністої щільної асфальтобетонної суміші типу А марки І БНД 60/90 товщиною 6 см;
- розлив полімермодифікованої бітумної емульсії (60%) – 0,35 л/м2;
- влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші ЩМА -15 на бітумі БМП 60/90-52 згідно ДСТУ Б В.2.7-127-2006 з додаванням ПАР - товщиною 5 см.
Асфальтобетонні суміші прийняті згідно ДСТУ Б В.2.7-119-2011.

Таким чином прошу надати копію, належним чином завіреної проектно-кошторисної документації на наступні дорожні об’єкти на яких буде проведено капітальний ремонт, зокрема:

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Пушкіна в с.Горенка Києво-Святошинського району Київської області

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Лісна в с.Горенка Києво-Святошинського району Київської області

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.І.Франка в с.Горенка Києво-Святошинського району Київської області

Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул.Папулова в с.Горенка Києво-Святошинського району Київської області;

Критерії, за якими тендерним комітетом здійснювався вибір підрядної організації для здійснення капітального ремонту доріг у с.Горенка;

Копія протоколу засідання тендерного комітету належним чином завірена;

Пропозиція підрядної організації щодо проведення капітального ремонту доріг;

Моніторинг вартості робіт на ринку у сфері капітального ремонту доріг

З повагою,

Артем

Внутрішня політика,

--
Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області