Регулювання розміщення зовнішньої реклами та вивісок

Рижкова Наталія

Відповідно до ст. 34 Конституції України та ст. 5 Закону України “Про інформацію”, кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Згідно зі ст. 5 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію. Стаття 19 цього Закону визначає право запитувача звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Стаття 29 Закону України “Про інформацію” визначає що інформація, яка запитується, становить суспільний інтерес, адже предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.
Відповідно до п.4 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», при наданні особі інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Відповідно до статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо, або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
Згідно зі ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Зауважу також, що на підставі ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, якщо це прямо заборонено законом – накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зважаючи на викладене вище та відповідно до діючого законодавства, для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів

ПРОШУ:

1. Надати скановані копії документів по м.Ужгород:
1.1. Нормативно-правові акти, якими регулюється діяльність з розміщення, демонтажу, зберігання, надання дозволів, погодження проєктно-технічної документації, а також інших питань розташування зовнішньої реклами та рекламних засобів, в тому числі вивісок затверджені рішенням міської ради ради, виконавчого комітету або розпорядженням голови міської ради.
1.2. Інформаційний банк даних місць розміщення рекламних засобів та вивісок.
1.3. Схема розміщення рекламних засобів.

2. Надати інформацію по м.Ужгород про:
2.1. Робочий орган та його повноваження щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.2. Орган, управління, відділ міської ради, організація або підприємство з яким укладається договір про тимчасове користування місцями розташування зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.3. Орган, управління, відділ міської ради, організація або підприємство, що надає послуги з демонтажу зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.4. Орган, управління, відділ міської ради, організація або підприємство, що надає послуги зі зберігання зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.5. Орган, управління, відділ міської ради, організація або підприємство, який приймає заяву з додатками для видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.6. Орган, управління, відділ міської ради, організація або підприємство, який видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.7. Перелік органів, управлінь, відділів міської ради, організацій або підприємств, які займаються розробкою проєктно-технічної документації для землевідведення під розміщення рекламного засобу, а також, безпосередньо, розміщення рекламного засобу та/або вивіски.
2.8. Орган, управління, відділ міської ради, організація або підприємство на який покладено функції пред'явлення вимог до розповсюджувачів реклами щодо усунення порушень.
2.9. Орган, управління, відділ міської ради, організація або підприємство на який покладено функції зі складання адміністративних протоколів щодо порушення законодавства про розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.10. Перелік та встановлений розмір плати за послуги робочого органу регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.11. Встановлена плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів та/або вивісок, що перебувають у комунальній власності.
2.12. Встановлена плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів та/або вивісок, що перебувають у комунальній власності у випадку продовження дозволу.
2.13. Загальний розмір надходжень до місцевого бюджету зі справляння плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів та/або вивісок, що перебувають у комунальній власності за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.14. Загальний розмір заборгованості за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів та/або вивісок, що перебувають у комунальній власності.
2.15. Встановлений розмір плати за демонтаж рекламних конструкцій та/або вивісок.
2.16. Встановлений розмір плати за зберігання рекламних конструкцій та/або вивісок.
2.17. Загальний розмір надходжень до бюджету зі сплати орендної плати за землю під об'єктами реклами за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.18. Загальний строк надання дозволу про розміщення зовнішньої реклами від подачі заяви на отримання до прийняття рішення виконавчим органом місцевої ради про видачу дозволу.
2.19. Перелік додатків, які подаються разом із заявою для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.20. Перелік документів, які необхідно подати до робочого органу для переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.21. Перелік документів, які необхідно подати до робочого органу для внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.22. Перелік документів, які необхідно подати до робочого органу для продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.23. Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.24. Кількість анульованих дозволів на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок із зазначенням підстав за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.25. Кількість оскаржень прийнятих рішень про анулювання дозволу щодо розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок із зазначенням причин за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.26. Кількість дозволів на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок до яких було внесено зміни за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.27. Кількість продовжених дозволів на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.28. Кількість відмов у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок із зазначенням причин за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.29. Кількість переоформлених дозволів на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.30. Окрема кількість погоджень отриманих при видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки від:
Донецької обласної державної адміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;
Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування;
Національної поліції України - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.
2.31. Підстави, визначені у нормативно-правових актах, затверджених рішенням міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням голови міської ради щодо відмови у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.32. Підстави, визначені у нормативно-правових актах, затверджених рішенням міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням голови міської ради для анулювання дозволу про розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.33. Підстави, визначені у нормативно-правових актах, затверджених рішенням міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням голови міської для внесення змін до дозволу про розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.34. Підстави, визначені у нормативно-правових актах, затверджених рішенням міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням голови міської для переоформлення дозволу про розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.35. Підстави, визначені у нормативно-правових актах, затверджених рішенням міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням голови міської щодо продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.36. Кількість поданих органом, управлінням, відділом міської ради позовів до адміністративного суду про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру.
2.37. Електронний сервіс через який можна подати заяву про розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.38. Ведення інформаційного банку даних місць розміщення рекламних засобів та/або вивісок.
2.39. Ведення обліку розповсюджувачів зовнішньої реклами та/або вивісок.
2.40. Ведення інвентаризації місць розміщення зовнішньої реклами.
2.41. Загальна кількість розташованих зовнішніх рекламних засобів та, окремо, вивісок.
2.42. Загальна кількість рекламоносіїв, розташованих на зовнішній поверхні будинків.
2.43. Загальна кількість рекламоносіїв, розташованих на зовнішній поверхнях споруд.
2.44. Загальна кількість рекламоносіїв, розташованих на елементах вуличного обладнання.
2.45. Загальна кількість рекламоносіїв, розташованих над проїжджою частиною вулиць та доріг.
2.46. Загальна кількість рекламоносіїв, які знаходяться у приватній власності.
2.47. Загальна кількість рекламоносіїв, які знаходяться у комунальній власності.
2.48. Кількість укладених договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів та/або вивісок за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.49. Кількість наказів робочого органу регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та/або вивісок щодо демонтажу рекламних засобів та/або вивісок із зазначенням причин за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.50. Підстави, визначені у нормативно-правових актах, затверджених рішенням міської ради, виконавчого комітету, розпорядженням голови міської щодо демонтажу зовнішньої реклами та вивісок.
2.51. Кількість укладених договорів оренди землі для користування земельною ділянкою, розташованою під об’єктом реклами за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.52. Кількість рішень робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування під об’єктом реклами за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.53. Кількість та зміст вимог органу, управління, відділу міської ради до розповсюджувача зовнішньої реклами та/або вивісок щодо усунення порушень під час розміщення рекламоносіїв та/або вивісок за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.54. Кількість самовільно розміщених рекламних засобі та, окремо, вивісок за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.55. Кількість та зміст подань від органу, управління, відділу міської ради до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення у сфері розміщення зовнішньої реклами за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.
2.56. Кількість та зміст протоколів про адміністративні правопорушення, складені органом, управлінням, відділом міської ради щодо порушення під час розміщення зовнішньої реклами за період з 2014 по 2020, по кожному року окремо за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 та 2020 роки.

3. Відповідь на інформаційний запит надати на адресу електронної пошти:[email address]