Публічна інформація

Доброго дня!
Згідно з ч. 5 ст. 24 Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і центральний орган виконавчої влади з питань земельних відносин (Держгеокадастр) та його територіальні органи забезпечують відкритість, доступність та повноту інформації про наявність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державному земельному кадастрах.
Згідно зі ст..1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація,що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктів владних повноважень своїх обов`язків,передбачених чинним законодавством,або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень,інших розпорядників публічної інформації,визначених цим Законом.
Статтею 79-1 Земельного кодексу України на законодавчому рівні визначено поняття формування земельної ділянки. Згідно з цією статтею формування земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як об’єкта цивільних прав. Формування земельної ділянки передбачає визначення її площі,меж та внесення інформації про неї до державного земельного кадастру. Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера. Всі сформовані земельні ділянки підлягають державній реєстрації у Державному земельному кадастрі.
На даний час Державний земельний кадастр містить інформацію про зареєстровані земельні ділянки,відомості про які внесені в базу даних автоматизованої системи Державного земельного кадастру на підставі відповідної документації із землеустрою,яка передбачена статтею 21 Закону України «Про Державний земельний кадастр».
Відомості про землі,які не надані у власність чи користування і на даний час перебувають у державній та/або комунальній власності,та можуть бути використані під будівництво і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд,для особистого селянського господарства,ведення садівництва та ін.. до Державного земельного кадастру не внесені
До моменту внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного кадастрів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська міська державна адміністрація або відповідний місцевий орган виконавчої влади зобов'язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність земельних ділянок, що можуть бути використані під забудову.
Враховуючи вищевикладене та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації прошу надати наступну необхідну інформацію (наступні документи):наявність земель (ділянок) державної та/або комунальної власності, які ще не надані у користування та можуть бути використані для будівництва і обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області.

З повагою,

Альона

Доброго дня!
Згідно частини першої статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»відповідь надається у срок не пізніше п'яти робочих днів.Прошу надати відповідь у встановлений Законом термін.

З повагою,

Альона