Проект встановлення меж прибрежно-захисної смуги та водоохоронної зони річки Стугна

Юрій Сугоняко

Доброго дня!

Органом уповноваженим який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів є Державне агентство водних ресурсів України.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВЕРЕННЯ

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно статті 79 Водного кодексу України річки України класифікуються залежно від водозбірної площі басейну річки поділяються на великі, середні та малі.
До великих належать річки, які розташовані у кількох географічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів.
До середніх належать річки, які мають площу водозбору від 2 до 50 тис. квадратних кілометрів.
До малих належать річки з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів.

Статтею 88 Водного кодексу України та статтею 60 Земельного кодексу України регламентовано, що межі прибережних захисних смуг всіх без виключення водних об’єктів мають встановлюватися за окремими проектами землеустрою, що розробляються в порядку, передбаченому законом.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

1. Повідомити, до якої категорії річок (великої, середньої чи малої) в розумінні статті 79 Водного кодексу України відноситься річка Стугна, яка протікає в межах Фастівського, Васильківського та Обухівського районів Київської області?
2. Повідомити: чи розроблено проект землеустрою щодо захисної смуги річки Стугна та повідомити реквізити такого проекту, розробника, користувача?
3. Надати копію проекту землеустрою щодо прибрежно-захисної смуги річки Стугна, яка протікає в межах Фастівського, Васильківського та Обухівського районів Київської області.

Додаткові матеріали:
Посилання на Конституцію України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к...

Посилання на Закон України «Про інформацію»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657...

Посилання на Закон України «Про доступ до публічної інформації»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939...

Посилання на Водний кодекс України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/...

Посилання на Земельний кодекс України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768...

З повагою,

Юрій Сугоняко

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти