Продаж державного майна порту

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Згідно норм п. 5 ст. 6 цього Закону не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Згідно ст. 7 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим становлять єдину систему державних органів приватизації.
Державні органи приватизації у межах своєї компетенції здійснюють такі основні повноваження: приймають рішення про приватизацію об’єктів державної власності у випадках, установлених законодавством; продають майно, що перебуває у державній власності, у процесі його приватизації, а також акції (частки), що належать державі у майні господарських товариств;
Органи приватизації оприлюднюють та надають інформацію на запити відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Враховуючи викладене вище та в порядку ст. ст. 3, 4, 6, 14, 15, 19, 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені шляхом надіслання на мою електронну адресу наступну інформацію:

1. Чи приймалось органом приватизації рішення про приватизацію будівель та споруд санаторно-оздоровчого комплексу «Чайка» ДП «ІМТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5 (якщо приймалось прошу надати копію рішення).
2. Яким способом планувалось здійснити приватизацію будівель та споруд санаторно-оздоровчого комплексу «Чайка» ДП «ІМТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5.
3. Надати перелік осіб які бажали або приймали участь у приватизації будівель та споруд санаторно-оздоровчого комплексу «Чайка» ДП «ІМТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5.
4. Чи оформлена земельна ділянка під будівлями та спорудами санаторно-оздоровчого комплексу «Чайка» ДП «ІМТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5. Вкажіть кадастровий номер.
5. З яких підстав не було приватизовано будівлі та споруди санаторно-оздоровчого комплексу «Чайка» ДП «ІМТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, вул. Пляжна, 5.
Привертаю Вашу увагу на те, що у відповідності до ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Також згідно ст. 212 3 Кодексу про адміністративні правопорушення порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З повагою,

Сергій Сергієнко

Від: Zhylko O.I., SPFU
Фонд державного майна України

Посилання