«Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Згідно Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою КМ України від 25.11.2015 року №1119, Мінагрополітики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінагрополітики у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази Мінагрополітики, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).
На виконання вказаних повноважень Міністерством аграрної політики та продовольства України було видано Наказ № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
Відповідно до ст. 9 Закону кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
Однак, в порушення вимог Закону на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України не публікувався проект Наказу № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», Аналіз регуляторного впливу, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення цього проекту наказу.
Оприлюднення цих документів на сайті Держгеокадастру є порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Згідно розміщеного на сайті Держгеокадастру проекту Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» його розробниками є Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Окрім того, згідно ст. 9 Закону строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
На сайті Держгеокадастру 18.11.2016 року було оприлюднено проект Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
Не дочекавшись встановленого Законом 30-ти денного строку для одержання зауважень та пропозицій Міністерство аграрної політики та продовольства України через 3 дня направляє листом від 21.11.2016 року №6-28-0.22-18304/2-16 проекту Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» для погодження до Державної регуляторної служби України.
Не дочекавшись встановленого Законом 30-ти денного строку для одержання зауважень та пропозицій, а також погодження проекту регуляторного акту Державною регуляторною службою України, через 7 днів після незаконного опублікування проекту на сайті Держгеокадастру, 25.11.2016 року за №489 Міністерство аграрної політики та продовольства України приймає Наказ «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
І лише тільки 15.12.2016 року за №559 Державною регуляторною службою України, без додержання встановленого Законом 30-ти денного строку для одержання зауважень та пропозицій, було погоджено проект Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
Окрім того, проект Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» надходили на опрацювання до Державної регуляторної служби України листами Держгеокадастру від 21.11.2016 року №6-28-0.22-18304/2-16 та 21.11.2016 року №6-28-0.22-18303/2-16 відповідно.
За даними Державної регуляторної служби України вказаний Проект регуляторного акту та Аналіз регуляторного впливу були редакційно доопрацьовані розробником в робочому порядку.
Однак, доопрацювання регуляторного акту в «робочому порядку» під час його розгляду Державною регуляторною службою України Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не передбачено.
Чи відрізнялись при цьому редакції проекту Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» та Аналіз регуляторного впливу цього проекту згідно листів Держгеокадастру від 21.11.2016 року №6-28-0.22-18304/2-16 та 21.11.2016 року №6-28-0.22-18303/2-16 не відомо.
Згідно з п. 1 Положення про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року № 724, Державна регуляторна служба України (ДРС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно статті 19 цього Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
На підставі викладеного та керуючись Законами України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції», Конституцією України, прошу Вас надати на мою електронну адресу наступну публічну інформацію:

1. Прошу надати копію проекту Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», Аналізу регуляторного впливу та пояснювальної записки на підставі яких Державною регуляторною службою України було надане погодження від 15.12.2016 року за №559.

2. Чи є законним та відповідає Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» надане погодження від 15.12.2016 року за №559 Державної регуляторної служби України, якщо:
- на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України не публікувався проект Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», Аналіз регуляторного впливу, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення цього проекту наказу;
- Міністерство аграрної політики та продовольства України з порушенням встановленого Законом 30-ти денного строку для одержання зауважень та пропозицій листом від 21.11.2016 року №6-28-0.22-18304/2-16 направило проект Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» для погодження до Державної регуляторної служби України;
- Міністерство аграрної політики та продовольства України без погодження проекту регуляторного акту Державною регуляторною службою України 25.11.2016 року за №489 прийняло Наказ «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»;
- до Аналізу регуляторного впливу проекту Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» не розроблювались додатки 1, 2, М-Тест Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМ України від 11.03.2004 року №308.

3. Що саме було доопрацьовано Держгеокадастром в «робочому порядку» в проекті Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» та Аналізі регуляторного впливу цього проекту під час погодження Державною регуляторною службою України згідно листів від 21.11.2016 року №6-28-0.22-18304/2-16 та 21.11.2016 року №6-28-0.22-18303/2-16

4. Чи відрізнялись редакції проекту Наказу «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» та Аналіз регуляторного впливу цього проекту згідно листів Держгеокадастру від 21.11.2016 року №6-28-0.22-18304/2-16 та 21.11.2016 року №6-28-0.22-18303/2-16 під час погодження Державною регуляторною службою України.

З повагою,

Євген Книш