Про захист громадян та виконання вимог Закону "Про охорону навколишнього природного середовища" в умовах карантину

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до Закону України "Про охорону наколишнього природного середовища" (далі НАС) основним завданням охорони НПС є забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище.
Серед основних принципів такої охорони є гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей шляхом здійснення екологічного нагляду, а саме діяльності уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема забезпечення допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Конституцією та цим Законом задекларовано і гарантовано забезпечення,серед інших, екологічних прав громадян, а саме:
- проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;
- обов'язком центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при експлуатації об'єктів економіки;
- участю громадських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;
- здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
- створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснює Міністерство енергетики та захисту довкілля відповідно до вимог ст.ст. 20 - 20-2 вищевказаного Закону.

Враховуючи це, прошу надати інформацію про те, хто і коли має відповідати за порушення гарантованих Конституцією прав мешканців м. Києва на безпечне довкілля в умовах жорсткого карантину?
Зокрема йдеться про протиправну діяльність Київського сміттєспалювального заводу, ВІД ВИКИДІВ ЯКОГО ЗАДИХАЄТЬСЯ НАСЕЛЕННЯ СТОЛИЦІ!!!

А також:
- про стан організації Міністерством моніторингу навколишнього природного середовища;
- про наявну мережу загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації (з додлання Положення про неї ;)
- про затверджені нормативи з посилання на правила і розроблені стандарти щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;
- які інші спеціально уповноважені органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів сьогодні координуються Міністерством і яким чином;
- перелік підприємств, що функціонують в Києві, які мають дозволи на викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище,
- яким чином в умовах карантину Міністерство здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням підпорядкованими і підконтрольними йому органами, а також місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання вимог законодавства, насамперед щодо
1) екологічної безпеки і оцінку впливу на довкілля;
2) про поводження з відходами;
3) щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов.

Коли останній раз перевірялося дотримання законодавства про охорону природного середовища про оцінку впливу на довкілля, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин на підприємстві Київському сміттєспалювальному заводі "Енергія".

Які результати перевірки і заходи реагування: обмеження чи зупинення (тимчасове) діяльності підприємств і об'єктів, складання протоколів про адміністративні правопорушення та результат їх розгляду, внесення обов’язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та результат їх виконання, з додканням підтверджуючих документів.

Коли останній раз Міністерство розглядало питання стану екологічної безпеки в Україні та результати (рішення колегії, наказ Міністераства тощо)

З повагою,

Людмила